Bilete frå Granvin

Ingebjørgnuten i solnedgang
Ingebjørgnuten i solnedgang

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   
Publisert 13.12.2017
Kommunevåpen

Me har ledig stilling som rektor ved Granvin barne- og ungdomsskule. Stillinga er også tillagt ansvar og oppgåver som einingsleiar i ein overgangsperiode fram til etablering av Voss herad i 2020. 

Søknad kan sendast postmottak@granvin.kommune.no innan fristen 14. januar 2018

Publisert 13.12.2017
danse_nisse.png

Granvin barne- og ungdomsskule og FAU inviterer til skuleavslutning og joletrefest for 1.-7. klasse med foreldre/føresette, besteforeldre og søsken onsdag 20. desember kl 18-2030: Program (PDF, 253 kB)

Publisert 11.12.2017
skulen.jpg

I november sendte skulen ut infoskriv til alle heimane: Informasjon til heimane, november 2017 (PDF, 744 kB)

Publisert 11.12.2017
Hordaland Fylkeskommune

I år kjem statistikkpublikasjonen Hordaland i tal ut som heilelektronisk utgåve. For å spreie informasjon om publikasjonen og for at fleire kan ta i bruk rapporten i sin kvardag, har vi i år laga regionale nyhendebrev. Vedlagt finn du ei kort oppsummering av dei viktigaste utviklingstrekka når det gjeld næringsutvikling i Hardanger. Lenkjer til hovudutgåva og andre kjelder finn du i dokumentet. Nytt frå Hordaland i tal nr 2-2017 (PDF, 89 kB)

Publisert 11.12.2017
Gamle jernbanebrua vd Kollanes

Granvin herad ynskjer hjelp frå friluftsinteresserte innbyggjarar for å auke kunnskapen om område nytta til friluftslivsføremål, og såleis ta vare på befolkninga sine moglegheiter til å drive variert friluftsliv, både i nærmiljøet og i naturen elles. 

Innspel kan sendast planleggjar katinka.kilian@granvin.kommune.no innan 18. desember 2017.

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

Levert av ACOS AS