PREinvitasjon Hardangerkonferansen 2017
Hardangerkonferansen 2017 vert 15.-16. november i Norheimsund.
Bulyst og bukvalitetar i Hardanger
Utvikling av heilårsturisme
Kapital og kompetanse–føresetnader for vekst !
Dato : 15.11.2017 - 16.11.2017
Arrangør : Hardanger.com
Stad : Thon hotel Sandven, Norheimsund
Meir informasjon : PREinvitasjon Hardangerkonferansen 2017