Innføring av vegadresser i Granvin

Heradet er adressestyresmakt og fastset offisielle adresser etter regelverket i matrikkellova og lov om stadnamn med forskrifter. Heradet skal tildele veg adresse til bygning som enten er planlagt eller eksisterande,  nytta til bustadformål, fritidsformål, næringsverksemd ( offentleg eller publikumsretta).

Sjå saka i innsyn her: 11/537 - Adressetildeling i kommunane

Kva er ulempene med matrikkeladresser og fordelen med vegadresser?:

 Matrikkeladresser, dvs  gards-, bruks- og evt. festenummer, egnar seg ikkje til å finne fram til stader eller bygningar. Spesielt ikkje for tilreisande og personar som nett er flytta til Granvin og som ikkje er kjent i heradet. Andre som har store vanskar med matrikkeladresser er td. ambulansetjenesta, brannvesen, politi,  taxi, posten og andre vareleverandørar, folkeregisteret mfl.

Store adressebrukerar baserer seg meir og meir på tekniske løysningar på bekostning av lokal kunnskap, for å finna fram. Dette medfører at det må lagast til eit godt og logisk oppbygd adressesystem.

Vegadresser, dvs. adressenamn og adressenummer, gjer det enklare å finne fram til bygningen/ huset og personen ein er på jakt etter.

Dette er eit prosjekt som alle kommunar i landet skal gjennomføra.

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 12.03.2014
Vegadresser
Publisert 12.11.2015
Kommunevåpen


Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Haukanesstølen.

Publisert 12.11.2015
Kommunevåpen


Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Fossdalsvegen.

Publisert 12.11.2015
Kommunevåpen


Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Mikkjelstølsvegen.

Publisert 12.11.2015
Kommunevåpen


Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Hålivegen

Publisert 12.11.2015
Kommunevåpen


Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Seljesete.

Publisert 12.11.2015
Kommunevåpen


Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Bjørndalen.

Publisert 09.11.2015
Kommunevåpen


Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Steinsete.

Publisert 09.11.2015
Kommunevåpen


Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Liasetvegen.

Publisert 09.11.2015
Kommunevåpen


Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Krokavassvegen.

Publisert 09.11.2015
Kommunevåpen


Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Grjostøl.

Publisert 09.11.2015
Kommunevåpen


Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Horgastølen.

Publisert 09.11.2015
Kommunevåpen


Det er sendt ut brev til grunneigarar av hytter/stølsområder ved Njuksvegen.

Publisert 15.08.2014

 Det er sendt ut brev til grunneigarar ved Seimsvegen