Aktuelt lovverk pleie- og omsorg

 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Pasient- og brukerombudet i Hordaland:

Pasient og brukerrettighetslov:

 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester:

Forskrift om vederlagsberegning for langtidsopphold i institusjon:

 

Publisert av Astrid Karlstad Larsen. Sist endra 10.05.2013