Bilete frå Granvin

Laftekurs i bygdatunet 2016
Laftekurs i bygdatunet 2016

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Syns- og audiopedagogisk teneste

Syns- og audiopedagogisk teneste gjev hjelp til personar som har syns- eller hørselsproblem.

Tenestene er gratis og det er inga aldersavgrensing.

Syns- og audiopedagogisk teneste har ulike oppgåver.

Dei viktigaste er:

- Utgreia/kartleggja høyrsels- og synsfunksjonar

- Gje fagleg råd og rettleiing til brukarar, føresette, lærarar og anna personale i barnehage og skule, helspersonale og arbeidsgjevarar

- Leggja til rette og vera rådgjevarar ved praktiske og tekniske tiltak for barn, unge og vaksne med særskild trong i heim, skule eller på arbeidsplass

- Vera sakkunnig utgreiar for PPT i saker som gjeld høyrsels- og synsvanskar

- Prøva ut hjelpemiddel, også datateknisk og elektronoptisk utstyr
Gje opplæring til brukarar av elektronoptiske hjelpemiddel (lese-TV)

- Delta i oppbygging av nettverk omkring brukarar og mellom hjelpeinstansane

-Halda kurs for brukarar, føresette, tilsette i barnehage og skule, helsepersonale og andre samarbeidspartar

Betalingssatsar:
Desse tenestene er gratis for brukaren.


Relatert informasjon på andre nettstader finn du nederst på sida.

Kontaktinformasjon:

Synspedagog Synneva Amundsen
Tlf. 56517420
Mob. 90881984
Fax: 56523891
E-post: synamund@online.no
Besøksadresse: Fredheim, Hardangervegen 6
Adresse: Hardangervegen 6, 5700 Voss

Audiopedagog Åshild Einestrand Rene
Tlf. 56517440
Mob. 99165714
Fax. 56523891
E-post: synamund@online.no
Besøksadresse: Fredheim, Hardangervegen 6
Adresse: Hardangervegen 6, 5700 Voss

   

Kontaktinformasjon

Magnhild Grønningsæter
Hardangervegen 2562 Pb 13
5733 Granvin
E-post : magnhild.gronningsater@granvin..
Telefon
: 41471006

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS