Publisert 23.02.2018

Eigedomsskatt for verk og bruk 2018 er lagt ut til offentleg gjennomsyn i 3 veker: 
Eigedomsskatt verk og bruk 2018 (PDF, 17 kB)

Publisert 20.02.2018
Voss herad 2020Velkommen til ope orienteringsmøte og idemyldring om ny kommuneplan for Voss herad 2020-2031. Møte vert halde på heradshuset i Granvin, tysdag 27.02.2018, kl 17:00. 

Publisert 19.02.2018
Kommunevåpen

Me har ledig stilling som rektor ved Granvin barne- og ungdomsskule. Stillinga er også tillagt ansvar og oppgåver som einingsleiar i ein overgangsperiode fram til etablering av Voss herad i 2020. 

Søknad kan sendast postmottak@granvin.kommune.no innan fristen 12. mars 2018

Publisert 16.02.2018
Fellesnemnda_i_Hardanger.JPG

Fellesnemnda for Voss herad 2020 var torsdag på Hardingting i Lofthus, saman med medlemene i Hardangerrådet: vossherad.no

Publisert 09.02.2018
Nye Voss 2020

Fellesnemnda vedtok 15.12.17 å starte opp arbeidet med kommuneplan 2020-2031 for Nye Voss (Voss herad). Me opnar no for innspel til samfunnsdelen og arealdelen i perioden 6. januar 2018 til og med 6. april 2018. Finn skjema og les meir på nyevoss.no

Første Førre | Neste Siste