Publisert 13.12.2017
Kommunevåpen

Me har ledig stilling som rektor ved Granvin barne- og ungdomsskule. Stillinga er også tillagt ansvar og oppgåver som einingsleiar i ein overgangsperiode fram til etablering av Voss herad i 2020. 

Søknad kan sendast postmottak@granvin.kommune.no innan fristen 14. januar 2018

Publisert 13.12.2017
danse_nisse.png

Granvin barne- og ungdomsskule og FAU inviterer til skuleavslutning og joletrefest for 1.-7. klasse med foreldre/føresette, besteforeldre og søsken onsdag 20. desember kl 18-2030: Program (PDF, 253 kB)

Publisert 11.12.2017
skulen.jpg

I november sendte skulen ut infoskriv til alle heimane: Informasjon til heimane, november 2017 (PDF, 744 kB)

Publisert 11.12.2017
Hordaland Fylkeskommune

I år kjem statistikkpublikasjonen Hordaland i tal ut som heilelektronisk utgåve. For å spreie informasjon om publikasjonen og for at fleire kan ta i bruk rapporten i sin kvardag, har vi i år laga regionale nyhendebrev. Vedlagt finn du ei kort oppsummering av dei viktigaste utviklingstrekka når det gjeld næringsutvikling i Hardanger. Lenkjer til hovudutgåva og andre kjelder finn du i dokumentet. Nytt frå Hordaland i tal nr 2-2017 (PDF, 89 kB)

Publisert 11.12.2017
Gamle jernbanebrua vd Kollanes

Granvin herad ynskjer hjelp frå friluftsinteresserte innbyggjarar for å auke kunnskapen om område nytta til friluftslivsføremål, og såleis ta vare på befolkninga sine moglegheiter til å drive variert friluftsliv, både i nærmiljøet og i naturen elles. 

Innspel kan sendast planleggjar katinka.kilian@granvin.kommune.no innan 18. desember 2017.

Første Førre | Neste Siste