Publisert 05.12.2018
Kommunevåpen

 Det er i dag sendt ut innkalling til begge utvala. Formannskapsmøte startar kl 8, og heradsstyremøte kl 9. Sjå innkalling og sakliste på innsyn.

Publisert 05.12.2018
booktree1550x550.jpg

Biblioteket er stengt f.o.m torsdag 20.12.18 t.o.m onsdag 2.1.19. Det vert heller ikkje meirope i romjula. Fyrste opningsdag på nyåret vert torsdag 3. januar.

Publisert 05.12.2018
DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender i desse dagar ut ei brosjyre med eigenberedskapsråd til alle husstandar i landet. Brosjyra inneheld konkrete forslag til kva du bør ha i hus, dersom det skulle skje noko med kritiske samfunnsfunksjonar. Rådene som vert gjevne har vore ute på brei høyring, og er forankra hos over 40 ulike myndigheiter.

Publisert 05.12.2018
danse_nisse.png

 Det vert julekonsert i Granvin kulturskule torsdag 13. desember kl 18 i gymsalen på skulen.
Sal av kaffi, saft og kaker v/ 10. klasse.
Her vert det musikk, song, dans, kunstutstilling med meir.
Velkomne!

Publisert 04.12.2018
Kommandøren Knut Hamre.jpg

Granvin herad gratulerer Knut Hamre med utgjevinga av "Slåttar frå Granvin"! Med dette har hardingfelespelar Knut Hamre gjeve ut eit heilt verk. Gjennom mange år har han samla, og sidan spelt inn 4 CD-ar med 97 hardingfeleslåttar som på ulike måtar er knytte til Granvin

Første Førre | Neste Siste