Publisert 23.06.2017
Kommunevåpen

 Granvin legekontor vert stengt i veke 28 og 29. Dersom det er behov for legehjelp desse vekene, ta kontakt med legekontoret i Ulvik.

Publisert 19.06.2017
Valglogo_gull_nynorsk.jpg

 Dersom du ikkje har høve til å røyste på valdagen 11. september, eller i førehandsrøysteperioden 10. august -  10. september, kan du ta kontakt med kommunen for å avtale røysting 3. juli - 9. august. 

Publisert 19.06.2017
Valglogo_gull_nynorsk.jpg

 Dersom du ynskjer røysta i din nye kommune, må du melde flytting til Folkeregisteret før 30. juni. Du har stemmerett og er manntalsførd i den kommunen du er registrert i folkeregisteret som busett 30. juni 2017. Les meir: 
Valg.no

Publisert 19.06.2017
Kommunevåpen

 Opningstidene på heradshuset er frå no av måndag-torsdag 9-14. Dersom du har behov å snakke med sakshandsamar utenom desse tidene, ta direkte kontakt for å avtale tid.

Publisert 16.06.2017
Kommunevåpen

Voss kommune og Granvin herad har vedtatt å slå seg saman frå 1.1.2020. I samband med samanslåinga lyser "Nye Voss" ut prosjektstilling som prosjektmedarbeidar.

Publisert 16.06.2017
Kommunevåpen

Voss kommune og Granvin herad har vedtatt å slå seg saman frå 1.1.2020. I samband med samanslåinga lyser "Nye Voss" ut prosjektstilling som kommuneplankoordinator. 

Publisert 14.06.2017
KommunevåpenAlternativ1

 Mellombels fellesnemnd for Nye Voss kommune gjorde i møte 2. juni sak 17/17 vedtak om å legge framlegg til nytt kommunevåpen ut på høyring. Fristen for å uttale seg er satt til 1. september, og høyringssvar kan sendast til 
postmottak@granvin.kommune.no eller 
postmottak@voss.kommune.no

Publisert 13.06.2017
skulen.jpg

 Personalet på skulen har sendt ut sommarbrev til alle heimane. Her kan du lese litt om kva som har skjedd på skulen dette året: Sommarbrev 2017 (PDF, 825 kB)

Publisert 13.06.2017

 Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordela 1,3 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017. Erfaring frå tidlegare år syner at det fins mange som ikkje søkjer momskompensasjon. Les meir her: Om momskompensasjon generell ordning

Publisert 09.06.2017
kajakk, hamre

Heradsstyret vert onsdag orientert om at Granvin herad har fått tildelt midler i frå Hordaland fylkeskommune til å gjennomføre ei temakartlegging og verdisetting av friluftsområder i Granvin Herad. Personar med særskild kjennskap til heradet sine friluftsområder og som ynskjer bidra til arbeidet kan ta kontakt.

Første Førre | Neste Siste