Publisert 13.03.2017
Harding t-skjorter

 Me har framleis att eit lite utval av herremodellane av Harding t-skjortene! T-skjortene kostar 100,-, og fås i str S og M. Ta kontakt med tenestetorget om du ynskjer kjøpa.

Publisert 08.03.2017
voksne for barn.JPG

 Kjenner du til rådgjevningstilbodet i organisasjonen Voksne for Barn? Det består av telefon, webteneste og chat. Her kan foreldre, fagfolk og andre vaksne få råd og veiledning når dei er bekymra, eller berre litt usikker med tanke på born og unge. 
Brosjyre (PDF, 921 kB)

Publisert 03.03.2017
Knut Hamre og Ingebjørg Winjum.jpeg

Fylkesmann Lars Sponheim sto for den formelle utnemninga fredag, og seremonien vart halden i Trudvang i Granivn. I utnemnigsbrevet frå Ordenskanselliet hjå H.M Kongen står det at utnemninga er "for hans fremragende innsats for norsk folkemusikk".

Dette er ei utmerking som heng svært høgt, og den er vel fortent.
Granvin herad gratulerer!

Ingebjørg Winjum
ordførar

 

Publisert 28.02.2017
Skulekorps.JPG

Til alle "gamle korpsmusikantar" - som enno er fulle av luft og vellyd:

Publisert 24.02.2017
val.jpg

Stortings­ og sametingsvalet skal haldast mandag 11. september. Enkelte kommunar har og val søndag 10. september.

Alle som vert 18 år i 2017, og er norske statsborgera kan røyste ved stortingsvalet.

Det er ein føresetnad at du står oppførd i manntalet. Du står i manntalet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som busett 30. juni 2017 

Publisert 17.02.2017
Lite Hardanger logo

 Eidfjord ungdomsråd inviterar til felles klubbkveld i Eidfjord fredag 7. april kl 18-23, der alle ungdommar mellom 13-18 år frå HEILE Hardanger er invitert. Arrangementet er gratis og rusfritt. Det vert musikk, aktivitetar og open symjehall. Meir informasjon kjem etterkvart, fyl med her på facebook

Publisert 16.02.2017
Kommunevåpen

 Rekneskapen for 2016 er no klar og er sendt over til revisjonen for revidering.
Granvin herad kom ut med eit netto driftsresultat på 5.8 mill.kr, eller 6,3%, og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 5.5 mill.kr. 
Rekneskap 2016. (PDF, 2 MB) 
Kommentar til rekneskap. (PDF, 316 kB)

Publisert 09.02.2017
kva skjer..PNG

 Nede på venstre sida her, under Kva skjer?, legg me ut arrangement og ting som skjer i bygda, og elles i området. Dersom du ynskjer at me skal legge inn dine arrangement, send oss ein e-post med tid, stad, pris, event bilete og link! 

Publisert 02.02.2017
Samanslåing4.jpeg

Det var god stemning under Voss og Granvin sitt felles formannskapsmøte på Voss torsdag. Møtet markerer på mange måtar starten på den store prosessen som skal munna ut ein ny kommune, som skal vera i full drift 1. januar 2020.

Publisert 31.01.2017
Kommunevåpen

Pleie- og omsorgstenesta i Granvin søkjer sommarvikarar i perioden 19. juni - 20. august 2017.

Første Førre | Neste Siste