Publisert 23.08.2017
NAV

NAV Granvin held stengt torsdag 24. august. For informasjon angåande di sak kan du logge på "Mitt NAV" eller ringe 55553333.

Publisert 23.08.2017
Valglogo_gull_nynorsk.jpg

Laurdag 26.8 kl 10-13 vert det mogleg å førehandsrøysta på tenestetorget. Ta med deg valkort og legitimasjon.

Publisert 23.08.2017

I samband med graving av kabelgrøft vert Hamrevegen stengd frå Granvin Bruk til Småbåthamna:

Fredag 25. august kl 07.45-20.00. Vegen vert open for passering: Kl.13.00-14.00 og Kl.16.30-17.30

Laurdag 26. august stengd frå Kl.08.00-18.00. Vegen vert open for passering kl 13.00-14.00. 
 

Det vert mogleg å gå forbi arbeidsområdet til fots. Spørsmål? Ta kontakt med Jostein Kolskår tlf 40403869

Publisert 23.08.2017
Lite Hardanger logo

Regionalt kulturfond Hardanger 2017 Kr 100.000,-
Midlane er meint å stimulera til kulturutvikling i Hardanger. Nye tiltak og prosjektutvikling vert prioritert. Tiltak må femna om fleire kommunar. Søknad skal sendast til Hardangerrådet på  post@hardangerraadet.no Frist er 01.09.2017  Krav til søknad finn du på  www.hardanger.com

Publisert 18.08.2017
Granvin-Voss

Det er sendt innkalling til representantane i partssamansett utval og mellombels fellesnemnd, til møta fredag 25. august. Du kan lese sakspapira her: 

Partssamansett utval Mellombels Fellesnemnd

Publisert 17.08.2017
Valglogo_gull_nynorsk.jpg

Here is a brochure that will provide you with information about what to do, if you want to vote: Important information for voters

Publisert 17.08.2017
Granvin-Voss

Det er sendt ut innkalling til heradsstyremøte 30.8.17 kl 12.30 på Park Hotell Vossevangen. Møte tek til med felles kommunestyremøte med Voss. Fylkesmannen er med på møte, og agenda kan du sjå her: Innkalling  (PDF, 94 kB)

Publisert 17.08.2017
Kommunevåpen

Det er sendt ut innkalling til møte i kontrollutvalet onsdag 23. august kl 9. Sjå innkalling og sakliste her! (PDF, 46 kB)

Publisert 15.08.2017
Vegarbeid

Arbeidet med utbetring av den kommunale vegen til Skår med sidevegar vil no ta til att etter ferien den 16.08.  
Vegen vil verta stengd under anleggsarbeidet slik:

Man – fre  kl.07.00 – 11.30 og kl.12.00 – kl.15.30

Publisert 10.08.2017
Kommunevåpen

Frå og med måndag 14. august vert legetenesta i Granvin dekka av lege frå Voss.

Første Førre | Neste Siste