Publisert 15.05.2019
20190515_070332.jpg

Publisert 15.05.2019
Kommunevåpen

Granvin herad ynskjer å ta inn sommarhjelp i om lag 7 veker til uteetaten/vaktmeister for sommaren 2019. Søkjarar må vera fylt 16 år.

Søknadsfrist er satt til 01.06.2019

Søknad kan sendast til postmottak@granvin.kommune.no eller Granvin herad, Postboks 13, 5733 Granvin. 

Nærare opplysningar om stillingane kan ein få ved å venda seg til teknisk drift tlf. 40403867.

Publisert 15.05.2019
fylkeskommunen.jpg

Funksjonshemma i Hordaland kan få økonomisk støtte til fritidsreiser med drosje med TT-kort. Dette gjeld personar som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet. 

Søknad om TT-kort kan sendast til Hordaland Fylkeskommune.
Meir om TT-kort og søknadsskjema finn du på heimesida til fylkeskommunen.

Publisert 15.05.2019
Kommunevåpen

Det er kalla inn til møte i kontrollutvalet onsdag 22.mai kl. 09:00 på heradshuset. 

Innkalling til møte i kontrollutvalet  (PDF, 536 kB)

Publisert 14.05.2019
Kommunevåpen

 Med atterhald om godkjenning har me ledig:

60% vikariat, lærarstilling for skuleåret 2019/2020

Me søkjer etter lærar med fagkompetanse og/eller erfaring  i allmennfag og spes. ped på alle trinn, og musikk med hovudvekt på u-tinnet.

Første Førre | Neste Siste