Publisert 18.01.2019
Kommunevåpen

Frå og med 21.januar til og med 25.januar (veke 4) vil legekontoret i Granvin vera stengt.
Telefonen til legekontoret vil besvarast av kommunelegekontoret på Voss. 

Publisert 14.01.2019
UKM 2019.jpg

Er du mellom 10-20 år og har lyst til å visa frem det du driv med til andre? Gå inn på http://ukm.no/hordaland/ og finn kommunen du bur i, og meld deg på til UKM innan 1. februar. Meir info finn du på ukm.no

UKM for Granvin, Ulvik og Eidfjord 17. februar kl. 13.00 (PDF, 396 kB)

Publisert 14.01.2019
bilder av hender.jpg

Frist for å søkje barnehageplass i Tueteigen barnehage frå august 2019 er 01.03.19. Har du søkt tidlegare treng du ikkje søkje på nytt. Søknadar som er med i hovudopptaket er barn som er lovfesta rett til plass.

Lovfesta rett betyr:

  • Barnet må vera fylt eitt år innan utgangen av november 2018.
  • Det må vera søkt om barnehageplass innan 1. mars.
  • Barn som fyller eitt år innan utgangen av august har rett på plass frå august månad. Barn som fyller eitt år i september, oktober eller i november har rett på plass frå den månaden barnet fyller eitt år.  
Publisert 14.01.2019

Den 31.12.18 slutta Anne-Line Mæland som styrar i Tueteigen barnehage. Ingunn Mo er tilsett som ny styrar. Ingunn har brei arbeidserfaring frå Kvam og har fleire års erfaring som styrar.

Publisert 11.01.2019
kvam.JPG

Sals- og skjenkekontrollen i Kvam har ledig stilling som kontrollør i 15% stilling. Sjå lysing på her: Kontrollør sal, skjenking og tobakk

Første Førre | Neste Siste