Publisert 19.11.2018

Det er venta levering av fleire vaksiner onsdag inneverande veke, og det vil då verte mogleg å vaksinere seg torsdag 22. november. Meir nøyaktig tidspunkt vil kome seinare.

Ta ellers kontakt med legekontoret på tlf. 56524025 dersom du lurar på noko. 

Publisert 19.11.2018
Direktoratet for byggkvalitet.jpg

Direktoratet for byggkvalitet har laga ein film som gjer bustadeigarar enkel informasjon om stegene ein må igjennom for å søkje om å byggje. Sjå filmen her

Publisert 19.11.2018
ta-i-et-tak-norsk-kulturarv.jpg

Stiftinga Norsk Kulturarv har sidan 1998 avvikla 12 "Ta eit tak"-aksjonar, og på den måten fordelt 25,6 millionar kroner til prosjekt landet rundt. Les pressemeldinga her: Ta eit tak 2019-20 - pressemelding (PDF, 311 kB)

Publisert 16.11.2018
Voss herad 2020

 Prosjektleiar Arild M. Steine har publisert nyheitsbrev for november, der kommunal- og stabssjefane for Voss herad har skildra litt av arbeidet dei står midt oppe i no, med byggjinga av det nye heradet. Les nyheitsbrevet her: vossherad.no 

Publisert 15.11.2018
Kommunevåpen

Vil du vera med å bidra til å skapa gode oppvekstvilkår for born og unge i Granvin? Granvin herad har ledig stilling som ungdomsarbeidar i 50 % fast stilling frå og med 01.01.2019. Me er på utkikk etter ein person som likar å arbeide med born og unge i ulike samanhengar. 

Søknad kan sendast til Granvin herad, Postboks 13, 5733 Granvin, eller e-post til postmottak@granvin.kommune.no innan søknadsfristen 30.november.

Første Førre | Neste Siste