Publisert 20.11.2019
IMG_20191108_123111027.jpg

 Førre veke fekk elevane på ungdomsskuletrinnet ved Granvin barne- og ungdomsskule vere med på ein to-dagars arkitektur- og designverkstad i skuletida.

Publisert 19.11.2019
Planteikning Eide Fjordpark.JPG

Sparebankstiftinga Hardanger løyver kr 450.000,- som stønad til etablering av ein park og allmenning på det gamle Stasjonsområdet på Eide. Med det er ein vesentleg del av prosjektet fullfinansiert, og arbeidet med etablering kan ta til våren 2020.  

Publisert 15.11.2019
Kommunevåpen

 Grunna permisjon vil det frå måndag 18. november berre vera ein lege på legekontoret i Granvin. Legen er på kontoret på torsdagar. Dette vil gjelda fram til og med fredag 6. desember. Legekontoret er ope som vanleg, bortsett frå måndag 25.11, måndag 02.12, tysdag 03.12  og onsdag 04.12 då er det stengt.

Publisert 15.11.2019
Voss herad 2020

 Som del av kommunereforma vert Voss kommune og Granvin herad slått saman til Voss herad frå 01.01.2020.

Voss herad er ein heilt ny kommune, men heradet vil fortsetje å ha same organisasjonsnummeret som Voss kommune har i dag. Det er difor viktig at de oppdaterer dykkar leverandørregister i samsvar med informasjonen som de finn her (PDF, 205 kB).

Første Førre | Neste Siste