Publisert 18.09.2019
Tv-aksjonen.jpg

Årets tv-aksjon NRK er 20.oktober og går til Care sitt arbeid for å skapa eit betre liv for kvinner i nokon av verdas mest sårbare område. Meir om Care og Tv-aksjonen

Tradisjonen i Granvin har vore at årets 9. klasse med føresette er bøsseberarar og sjåførar. I år er det svært få elevar i 9. klasse. Det vil seia at me har rundt 10 roder/område som manglar bøsseberar og sjåfør.

For å få dekka alle rodene og sikra at alle får gjeve sitt bidrag til TV-aksjonen i Granvin me er avhengig av at de melder dykk som frivillige. Du kan melde deg som bøsseberar/sjåfør ved å registrera deg på blimed.no, eller ved å henvenda deg til tenestetorget. Tenestetorget når du på tlf. 56524000/40403870 eller e-post: postmottak@granvin.kommune.no.

På aksjonsdagen møtar du som bøsseberar og sjåfør på heradshuset kl. 15.30, og får då tildelt rode/område og utlevert bøsse. Bøsseberinga vil vera frå om lag kl. 16.00-18.00.

Vonar du ynskjer å bli med oss på årets viktigaste søndagstur, og slik sikra at alle i bygda får gjeve sitt bidrag til Care 20.oktober!

Publisert 16.09.2019
Kommunevåpen

 På grunn av at det er funne bakteriar i vatnet vert det innført kokepåbod for abonnentar tilknytta vassverket på Øvsthus

Påbodet gjeld inntil ein får beskjed om at dette er oppheva.
 
Teknisk drift arbeider med å få i gong nedvasking av høgdebasseng og desinfisering. I samband med dette arbeidet kan det i perioder verta vasslaust eller redusert vasstrykk.
 
Spørsmål kring dette kan rettast til teknisk drift på telefon: 40403867 eller 40403869.
 
 
Publisert 16.09.2019
brannstasjon.jpg

Granvin brannstasjon inviterer til open dag laurdag den 21. september mellom kl. 11:00 og 13:00.

Her vil du møta trivelege brannkonstablar - som vil visa både små og store korleis det er å vera deltidstilsett i eit kommunalt brannvern.

Det vil vera ulike aktivitetar- som spørsmål om branntryggleik, bruk av brannslange og køyring med brannbil. Kaffi og vafler kan du og få.

Det er fine premiar for dei minste!

Vel møtt til alle!

Ynskjer du å lese meir om open dag på brannstasjonane og brannvernveka 2019 kan du gå inn på Norsk brannvernforeining.

Publisert 16.09.2019
Kommunevåpen

Tueteigen barnehage har behov for assistent i 100% stilling i perioden 01.10.19 - 31.12.19. Med atterhald om godkjenning frå heradsstyre.

Ei avdeling har behov for deg som ikkje er redd for å ta i eit tak, som har godt lag med barn og som samarbeider godt med kollegaer. Du må vera initiativrik og ansvarsbevisst. 

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt, har du spørsmål ta gjerne kontakt med styrar Ingunn Mo tlf. 99738755

Send søknad til postmottak@granvin.kommune.no eller Granvin herad, postboks 13, 5733 Granvin innan 21.09.19. NB! Kort søknadsfrist. 
 
Publisert 13.09.2019
Kommunevåpen

 Stillinga omfattar reinhald av ulike kommunale bygg.

Krav til stillinga:
  • Fagbrev innan reinhald er ynskjeleg
  • Erfaring innan reinhald kan erstatte dette
  • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
  • Gode samarbeidsevner
  • Strukturert og fleksibel
  • God fysisk form
 
Søknadsfrist: 23.09.19
 
Spørsmål om stillinga, kontakt:
Asbjørn Helleve, einingsleiar teknisk tlf. 40 40 38 67
Karin Ware, leiande reinhaldar tlf 40 40 38 68
 
Du kan senda søknad og CV til : Granvin Herad, pb. 13, 5733 Granvin eller e-post til:
 
Første Førre | Neste Siste