Publisert 16.09.2019
Kommunevåpen

 På grunn av at det er funne bakteriar i vatnet vert det innført kokepåbod for abonnentar tilknytta vassverket på Øvsthus

Påbodet gjeld inntil ein får beskjed om at dette er oppheva.
 
Teknisk drift arbeider med å få i gong nedvasking av høgdebasseng og desinfisering. I samband med dette arbeidet kan det i perioder verta vasslaust eller redusert vasstrykk.
 
Spørsmål kring dette kan rettast til teknisk drift på telefon: 40403867 eller 40403869.
 
 
Publisert 16.09.2019
brannstasjon.jpg

Granvin brannstasjon inviterer til open dag laurdag den 21. september mellom kl. 11:00 og 13:00.

Her vil du møta trivelege brannkonstablar - som vil visa både små og store korleis det er å vera deltidstilsett i eit kommunalt brannvern.

Det vil vera ulike aktivitetar- som spørsmål om branntryggleik, bruk av brannslange og køyring med brannbil. Kaffi og vafler kan du og få.

Det er fine premiar for dei minste!

Vel møtt til alle!

Ynskjer du å lese meir om open dag på brannstasjonane og brannvernveka 2019 kan du gå inn på Norsk brannvernforeining.

Publisert 16.09.2019
Kommunevåpen

Tueteigen barnehage har behov for assistent i 100% stilling i perioden 01.10.19 - 31.12.19. Med atterhald om godkjenning frå heradsstyre.

Ei avdeling har behov for deg som ikkje er redd for å ta i eit tak, som har godt lag med barn og som samarbeider godt med kollegaer. Du må vera initiativrik og ansvarsbevisst. 

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt, har du spørsmål ta gjerne kontakt med styrar Ingunn Mo tlf. 99738755

Send søknad til postmottak@granvin.kommune.no eller Granvin herad, postboks 13, 5733 Granvin innan 21.09.19. NB! Kort søknadsfrist. 
 
Publisert 13.09.2019
Kommunevåpen

 Stillinga omfattar reinhald av ulike kommunale bygg.

Krav til stillinga:
  • Fagbrev innan reinhald er ynskjeleg
  • Erfaring innan reinhald kan erstatte dette
  • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
  • Gode samarbeidsevner
  • Strukturert og fleksibel
  • God fysisk form
 
Søknadsfrist: 23.09.19
 
Spørsmål om stillinga, kontakt:
Asbjørn Helleve, einingsleiar teknisk tlf. 40 40 38 67
Karin Ware, leiande reinhaldar tlf 40 40 38 68
 
Du kan senda søknad og CV til : Granvin Herad, pb. 13, 5733 Granvin eller e-post til:
 
Publisert 11.09.2019

Tysdag 17. september kl 0930 vert det fellesmøte med kontrollutvalet i Voss kommune. Her kan du lese innkalling med sakliste som er sendt utvalsmedlemene: Innkalling (PDF, 548 kB)

Første Førre | Neste Siste