Publisert 01.02.2018
svoemming_bilde_(1).jpg

Det vert familiebading og vaksenbading/symjing i bassenget på skulen fylgjande mandagar:

Februar: 05., 12., og 26.
Mars: 05., 12., og 19.
April: 09., 16., og 23.

Publisert 24.01.2018

 I møte 23.01.2018 vedtok Granvin formannskap følgjande:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vert detaljreguleringsplan for Nesbø hellegneissone, plan id 12342013001, jf kart, føresegner, planomtale, ROS-analyse og andre plandokument, lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker i perioden 24.01.18 – 07.03.18

Publisert 23.01.2018
Kommunevåpen

 Barnehage- og skuleruta for 2018/2019 er klar. Du finn den her (PDF, 228 kB)

Publisert 23.01.2018
Barnehagen - vinter

Det er no høve til å søkja barnehageplass i Tueteigen barnehage for barnehageåret 2018- 2019, med oppstart 15.8.18.
Alle som ynskjer plass i løpet av barnehageåret, lyt søkja innan hovudopptak 1.mars. Søknadsskjema finn du her
Søknadsfrist: 1.mars 2018.
For spørsmål kontakt styrar, Anne- Line Mæland på tlf.:56 52 52 75/408 73 008

Publisert 19.01.2018

Les meir om konferansen her (PDF, 529 kB)

Første Førre | Neste Siste