Publisert 15.06.2018
Kommunevåpen

På grunn av ferieavvikling vil det ikkje verta utført saksbehandling på teknisk drift i veke 29 og 30.

Teknisk drift.

Publisert 15.06.2018
Kommunevåpen

Ved Tueteigen barnehage er det ledig ei 60% mellombels stilling som barnehagelærar frå 15.08.2018-12.04.2019, med høve for utviding til 100% stilling frå 01.01.2019.
Stillinga kan verta forlenga ut barnehageåret. 

Søknad kan sendast på fastsett søknadsskjema (DOC, 102 kB) for Granvin herad til postmottak@granvin.kommune.no innan 22.06.2018. For meir informasjon, kontakt styrar Anne- Line Mæland på tlf. 40873008.

Publisert 14.06.2018
NAV

NAV-kontoret vil i sommar ha redusert opningstid for "drop-in". 
I tida frå og med 18.juni, til og med 20.august, vil kontoret kun vera opent torsdagar kl.10-14.
Utanom opningstida for "drop-in", kan ein som vanleg gjera timeavtale ved å ringja NAV på tlf. 55553333. 

Publisert 14.06.2018
Oppheving av totalforbod mot open eld

Med bakgrunn i endra værtilhøve og prognosar frå Meterologisk institutt, opphevar brannsjefen i Granvin herad forbodet mot bruk av open eld utandørs.Dette med verknad frå i dag, torsdag 14.juni. 

Publisert 12.06.2018
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2018 fordele 1,4 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar. Pengane skal kompensere for kostnadar som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift i 2017.I fjor fekk over 23.000 frivillige organisasjonar momskompensasjon.

Frist for å søkje til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1.september 2018. Du kan lese meir om momskompensasjon til frivillige organisasjonar på nettstaden til tilsynet. Der finn du også søknadsskjema.

Første Førre | Neste Siste