Publisert 17.10.2018
Influensavaksine

Det vert vaksinering på Granvin legekontor måndag 29.oktober frå kl.09:30-14:30 og torsdag 1.november frå kl. 12:00-15:00.
Honorar er kr. 200,-.
Les meir om influensavaksina her: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

Publisert 17.10.2018
Kulturmidlar

Kulturmidlar vert gjeve som tilskot til lag og organisasjonar i Granvin herad. 
Søknad kan sendast til postmottak@granvin.kommune.no, eller pr. post til Granvin herad, Postboks 13, 5733 Granvin. Søknadsskjema finn du her (DOCX, 15 kB).

Søknadsfrist er måndag 29.oktober 2018.

Publisert 17.10.2018
Lite Hardanger logo

Målet med Hardangerkonferansen står fast: Alle gode krefter som ønskjer positiv utvikling for Hardanger rettar energien same vegen og gjer kvarandre sterkare.
Set av onsdag 14. og torsdag 15.november til lunsj-til-lunsj-konferanse på Brakanes Hotel i Ulvik. 
Påmelding innan 31.oktober 2018. 
Meir info om konferansen, samt påmelding finn du her.

Publisert 12.10.2018
osalunsj.jpg

Ole Bull Akademiet og Osafestivalen byr på lunsj for næringsliv, kulturaktørar og reiseliv. Frå 2020 vert Granvin og Voss slege saman, der hardingfela vil bli brukt i heradsvåpenet. Korleis kan næringsliv og kulturaktørar bruke hardingfela i si profilering? Sjå bilete for meir informasjon, og facebook: Osalunsj

Publisert 10.10.2018
Kommunevåpen

På grunn av klargjering for asfaltering på kommunale vegar til Røynstrand IV (ovanfor Granvin Bruk), Hagasund og Skielva (øvre og nedre), kan det i periodar vera redusert tilgang til parkering og køyreveg. 

Kontakt Teknisk drift på tlf. 40403867 eller Granvin Maskinstasjon på tlf. 91896776, dersom ein har spørsmål. 

Første Førre | Neste Siste