Publisert 06.07.2018
krus.jpg

Dersom du ynskjer å sikre deg eit krus før Granvin herad er historie, er dei til sals på tenestetorget til kr 50,- pr stk. Kontant eller betaling via Vipps.

Publisert 05.07.2018
skynordic.JPG

Det er sett opp 4 kamera i Granvinselva, like nedanfor hengebrua ved Øyane. Her kan du fylgje oppvandringa av sjøaure og laks live!: youtube.com Du kan også gå inn på www.skynordic.no/kart for å velje kamera i andre kamera og målestasjonar

Publisert 05.07.2018
miljødirektoratet.jpg

Det er fastsatt ei ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygningar frå 1.1.2020. Les meir på miljodirektoratet.no

Publisert 05.07.2018
Kommunevåpen

Granvin herad har som mål at trygging av informasjon og personvern skal vera ein naturleg del av verksemda. For å kunne utøve mynde og tilby deg gode tenester, må me ofte handsama opplysningar om deg elektronisk eller i eit register. Vår fråsegn om personvern omtalar mellom anna korleis me handsamar dine personopplysningar, kva som er føremålet og kva rettar du har. Fråsegn om personvern for Granvin herad (PDF, 318 kB)

Publisert 04.07.2018
traffic_accident_police-619520.jpg

Det er ein viss sjanse for at du kjem opp i ei trafikkulukke i sommar. Anten som forbipasserande, fyrstemann på skadestad eller som involvert. Det er mykje du kan bidra med til at fleire overlever og at alvorleg skade vert redusert: Røde kors førstehjelp

Første Førre | Neste Siste