Publisert 14.05.2019
noter.png

 Hugs å søkja om å få vera elev i Granvin Kulturskule. Fristen er sett til 23. mai.

Du kan søkja undervisning på ulike instrument, dans, drama, teikning, ballett, kor, Nøringen m.m..

 

Alle elevane skal ha fått utdelt skjema. Har du ikkje det, så finn du søknadsskjema her. Eller du kan ta kontakt med kulturskulen på mobil 40 40 38 72, eller epost arnstein.klovning@granvin.kommune.no så får du nytt.

Du kan og ta kontakt dersom du har spørsmål.

All undervisning vil halda fram her i Granvin som før.

Velkomen som søkjar i Granvin Kulturskule –og frå 1/1 2020 – Voss Kulturskule !!

Publisert 10.05.2019
Bygdatunet.jpg

For å sikra eit ope og levande museum ynskjer Granvin herad å prøva ut ordninga med buande vertskap i bygdatunet.

Les meir om det her (PDF, 283 kB).

Publisert 10.05.2019
Voss herad 2020

Tillitsvalde og vernetenesta kjem med nyheitsbrev frå arbeidsgruppa helse og omsorg. Les det på vossherad.no.

Publisert 09.05.2019

Har du spørsmål kring skog- og landbruk? 

Skog- og landbrukssjef Thomas Sjøflot vil nomalt vera tilgjengeleg for besøk måndag, onsdag og torsdag kl. 10:00-14:00. Dersom du gjer timeavtale, kan den leggjast til andre dagar.

Du kan ta kontakt med Thomas på thomas.sjoflot@granvin.kommune.no eller tlf. 40403873. 

Publisert 09.05.2019
Kommunevåpen

Granvin herad søkjer fysioterapeut til ledig 40% deltidsheimel som fysioterapeut, med opptrapping til 100%.

Nedtrappande fysioterapeut legg fram bindande nedtrappingsavtale på inntil 5 år. Avtaleheimelen er regulert av ASA 4313 slik den til ei kvar tid lyder.

Granvin Herad har ein fysioterapeut med 100% driftsavtale  som ynskjer å trappa ned drifta i tråd med  ASA 4313 punkt 9. 

Første Førre | Neste Siste