Publisert 04.07.2018
traffic_accident_police-619520.jpg

Det er ein viss sjanse for at du kjem opp i ei trafikkulukke i sommar. Anten som forbipasserande, fyrstemann på skadestad eller som involvert. Det er mykje du kan bidra med til at fleire overlever og at alvorleg skade vert redusert: Røde kors førstehjelp

Publisert 04.07.2018
Skogbrann

Tørke gjer betydeleg auka fare for brann i skog og utmark. Derfor er det eit generelt forbud mot bruk av open eld i heile landet i sommarhalvåret i skogen, på fjellet, på strande, og ved naturområde som ikkje er innmark.

Publisert 29.06.2018
Tenestetorgdamene

Tenestetorget vil i sommar halde stengt i veke 31, men me kan nåast på tlf. 56524000, kl.09:00-14:00. Du kan og ta direkte kontakt med sakshandsamar. Kontaktinfo til sakshandsamar, samt dei ulike avdelingane finn du her

NAV vil og vera stengt denne veka, men kan nåast på tlf. 55553333.

Publisert 29.06.2018
Front Kulturbanken

Kulturbanken held stengt frå 29. juni til 29. juli. Det vert ikkje tilgang på meirope i denne perioden: Granvin folkebibliotek

Publisert 25.06.2018
Kommunevåpen

Resultata frå lokaldemokratiundersøkinga i Voss og Granvin er klare. Undersøkinga vart gjort mellom både innbyggjarar og folkevalde i mai, og vil bli gjennomgått og jobba med under eit felles kommunestyremøte 27. september. 

Første Førre | Neste Siste