Publisert 10.09.2019
Voss herad 2020

Valresultatet er no klart, les meir på voss.herad.no

Publisert 05.09.2019
Kommunevåpen

Arbeidsgruppa som har jobba fram vedtektene til Granvin bygdeutviklingsfond sender med dette framlegg til vedteker på open høyring.

Arbeidsgruppa har bestått av Ingebjørg Winjum, Hans Jakob Mæland og Martin Hamre. Vedtektene skal endeleg vedtakast av heradsstyret i Voss herad.

Framlegg til vedtektene finn du her (PDF, 193 kB)

Send høyringsinnspel til: Granvin herad, postboks 13, 5733 Granvin eller til postmottak@granvin.kommune.

Merk med Innspel bygdeutviklingsfond.

Høyringsfrist 23.september 2019.

Publisert 05.09.2019
refleks.jpg

 Skulen tek trafikksikkerheit på alvor. Me vil difor gjerne få minna om:

  1. Born som vert køyrt til skulen, skal setjast av anten på bussterminalen, eller ved gamle heradshuset.
  2. Alle som køyrer langs skulevegane, om morgonen og ved skuleslutt, må visa ekstra varsemd.
  3. Det er på tide å få på refleks, aller helst refleksvest.

Beste helsing

Siri Kaale

-rektor-

Publisert 03.09.2019
Kommunevåpen

 Tilskot til utsiktsrydding vert avvikla ved nyttår. Det står att om lag 1 mill. kroner til fordeling til føretak i Hordaland og Sogn og Fjordane. Innsendingsfristen til Fylkesmannen er 1. oktober, og søknader med beiting etter utført rydding vil bli prioriterte.

Nye søknader må vere innkomne til Fylkesmannen innan 1.oktober. Søknadane skal stilast til Fylkesmannen, men sendast til kommunen.

Meir informasjon og søknadskjema finn du her
Publisert 28.08.2019
stopptenksjekk.png

 «Falske nyheiter» er eit omgrep som ofte vert brukt om nyheitslignande saker som framstår som ekte, men som heilt eller delvis er basert på løgn, eller som har utelatt informasjon for å skapa ei bestemt vridning.

Ofte er det ein bevisst hensikt bak denne forma for falsk informasjon. Hensikta kan vera å tjena pengar, svindla deg, påverka dine politiske meiningar, polarisera debattar eller skapa forvirring i ei befolkning. «Falske nyheiter» ser ofte ut som ekte nyheiter og kan vera vanskelege å oppdaga.
 

Gå inn på medietilsynet og finn ut meir om korleis du kan avsløre falske nyheiter. Eller ta testen for å sjå om du klarar å kjenne att ei falsk nyheit.

Første Førre | Neste Siste