Publisert 17.05.2018
skyttarlaget

Granvin formannskap har tildelt årets kulturpris til Granvin skyttarlag, og ordførar Ingebjørg Winjum fekk dela ut prisen under samlinga i Mælandshagen 17. mai. Skyttarlaget vart skipa i 1879 og er er eit lag med lange tradisjonar. Dei er nok det einaste laget i Granvin som har ein eigen trippelkonge?

Granvin skyttarlag fekk hausten 2016 ein framtidsretta og moderne innandørs skytebane,og laget har dei beste forutsetningar for å bera vidare dei rike skyttartradisjonane i Granvin.

Me gratulerar med kulturprisen!

Publisert 16.05.2018
ihm.jpg

Indre Hordaland Miljøverk informerar om at det no er tid for å levere landbruksplast. Når ein leverer landbruksplast til gjenvinning blir ressursane tatt vare på, og plastråstoffet går inn i ny produksjon.

Det vil vera containerar til levering av landbruksplast på miljøstasjonen i Granvin onsdag 30.mai

Publisert 16.05.2018
spenningsekspedisjonen.JPG

Kvart år får alle 9.-klassingar i BKK sine eigar- og vertskommunar tilbud om å delta på skuleprogrammet "spenningsekspedisjonen". Våre 9. klassingar har vore på Vilvite-senteret, og fekk læra om energi, elektrisitet og viktig opplæring om brannfare knytt til bruk ev elektrisitet. Då laga BKK ein reklamefilm, som du kan sjå her: "Spenningsekspedisjonen"

Publisert 14.05.2018
skatteetaten.png

 I juni lanserar Skatteetaten ei ny, digital innloggingsteneste for prøving av ekteskapsvilkår. Dette fører til ei raskare sakshandsamingstid, og brureparet slepp sende skjema med papirpost. Løysinga vert enklare, raskare og svært sikker. Les meir om løysinga her: Planlegger dere bryllup? (PDF, 429 kB)

Publisert 11.05.2018
Kommunevåpen

Granvin herad ønskjer å ta inn sommarhjelp i ca.7 veker til uteetaten/vaktmeister for sommaren 2018. Søkjarar må vera fylt 16 år. Søknad kan sendast til postmottak@granvin.kommune.no. Søknadsfrist er satt til 30.05.2018.
Nærare opplysningar om stillingane kan ein få ved å venda seg til teknisk drift tlf. 40403867

Første Førre | Neste Siste