Publisert 10.01.2019
Heradshuset

Korleis nytta lokala i heradshuset i Granvin etter 01.01.2020?

Granvin herad treng idèar, og ynskjer difor å engasjera næringsliv og folk elles i bygda til ein idèdugnad.
Velkomen næringsdrivande og andre interesserte på heradshuset torsdag 31. januar kl. 18.00

Publisert 08.01.2019
Hardangerrådet

 Hardangerrådet har kome med informasjon om prosjekt og aktivitetar dei arbeidar med : Hardangerrådet nyttårsoversyn 2018-2019 (PDF, 7 MB)

Publisert 07.01.2019
DSB

 Oppdaterte tal frå DSB syner at 39 personar omkom i brann i 2018. Julemånaden blei spesielt dyster med åtte branndøde: les meir på dsb.no

Publisert 07.01.2019
Kommunevåpen

 Det vert oppstart med betongarbeid på Vindalsbrua i dag 07.01.2019. I samband med dette arbeidet kan det verta venting i ca.15 min før ein kan køyra over brua. Ved støyping kan det verta lengre ventetid, dette vert varsla 2 dager før stengetid.

Spørsmål kring dette kan rettast til tlf. 915 89273, eller 40403867.
               

Teknisk Drift

Publisert 21.12.2018
Utsikt frå maste.jpg

 Tradisjonen tru, så har ungdomsskulen gjennomført "Ribbeknusaren" 2018. Dette er eit frivillig tilbod til dei som ynskjer å laga litt ekstra god plass til god mat og drikke i jula. 

Første Førre | Neste Siste