Publisert 13.03.2019
Håstadbø.JPG

Laurdag 25. mai vert det verdenspremiere på «Spel slåtten min, Olav» på Hamre i Granvin.

Publisert 11.03.2019
Voss herad 2020

 Tillitsvalde og vernetenesta som sit i hovedgruppa for helse- og omsorgstenestene i nye Voss herad kjem med informasjon om blant anna den nye organiseringa og tenesteutvikling i Voss herad: vossherad.no

Publisert 08.03.2019
ladestasjon til elbil.jpeg

 Då har me endeleg fått ladestasjon for elbil!
Den er sett opp av BKK med tilskot frå Granvin herad og Hordaland fylkeskommune.

Ladestasjonen er plassert i sentrum ved Fv 7.

For meir informasjon om ladestasjonen og kart klikk her og vel Granvin frå nedtrekksmenyen.

Publisert 28.02.2019
Kommunevåpen

Kulturprisen for Granvin herad vert lyst ut med svarfrist fredag 22.mars 2019.
 

Det er formannskapet som tildeler prisen.


Kulturprisen skal gå til ein person, gruppe eller frivillig lag som har gjort seg fortent til prisen gjennom frivillig innsats som fremjar kulturlivet i Granvin.

Forslag på kandidatar for 2019 må verta sendt Granvin herad, kulturkontoret innan fredag 22. mars 2019.

Publisert 26.02.2019
bilder av hender.jpg

Frist for å søkje barnehageplass i Tueteigen barnehage frå august 2019 er 01.03.19. Har du søkt tidlegare treng du ikkje søkje på nytt. Søknadar som er med i hovudopptaket er barn som er lovfesta rett til plass.

Lovfesta rett betyr:

  • Barnet må vera fylt eitt år innan utgangen av november 2018.
  • Det må vera søkt om barnehageplass innan 1. mars.
  • Barn som fyller eitt år innan utgangen av august har rett på plass frå august månad. Barn som fyller eitt år i september, oktober eller i november har rett på plass frå den månaden barnet fyller eitt år.  
Første Førre | Neste Siste