Publisert 21.09.2017
Ingebjørgnuten i solnedgang

Riksarkivaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommunar, og Granvin fekk toppscore saman med 17 andre kommunar! Eit av måla med rangeringa er å motivera kommunar til å ta større ansvar for forvaltning av kulturminner. 
Pressemelding frå Riksantikvaren 
Liste over alle kommunane (PDF, 246 kB)

Publisert 20.09.2017
Grandane bru

Me melde tidlegare at toaletta ved badestranda vart stengt for sesongen. Avdi det er meldt om stort behov for at dei vert haldne opne, vert det no sett på ei løysing med heilårsope toalett. Toaletta er no opne til ca midten av oktober.

Publisert 19.09.2017
NVE

 NVE har motteke søknad frå Hardanger Energi om løyve til å byggje Folkedal II kraftverk i Granvin herad. Høyringsfristen er 5. november 2017. For å lese søknaden og gje høyringsuttale les meir her: nve.no/konsesjonssaker

Publisert 13.09.2017
20170913_095935.jpg

Det er funnen ein gullring ved inngangen til Mælandshagen. Saknar du din? Ta kontakt med tenestetorget om du trur det kan vera din ring.

Publisert 11.09.2017
Valglogo_gull_nynorsk.jpg

 Etter sperrefristen kl 21 kan du fylgje prognosar, førebels resultat og endelege resultat på valgresultat.no

Første Førre | Neste Siste