Bilete frå Granvin

Fotograf: Jo Bjørnar Hausnes
Granvin
Jo Bjørnar Hausnes

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   
Publisert 02.10.2019
Støttekontakt.png

Er du mellom 18 og 99 år og har ynskje om gjera kvardagen til eit medmenneske betre?

- VERT STØTTEKONTAKT!

Oppdraget er lønna, og det vert gjeve køyregodtgjersle etter gjeldande reglar. 

Dersom du har spørsmål eller ynskjer å bli støttekontakt, ta kontakt med rus- og psykiatrikonsulent Hege Holven på e-post hege.holven@granvin.kommune.no eller tlf. 48162255.

Publisert 01.10.2019
Fjordloftet.JPG

 Granvin herad har fått 500 000 frå Hordaland fylkeskommune til etablering av Fjordloftet. Hordaland fylkeskommune meiner Fjordloftet er eit strategiskviktig prosjekt for regional utvikling.
Med dette er Fjordloftet fullfinansiert og arbeidet kan ta til.
Voss herad vil stå som prosjekteigar.
Bruket arkitektur på Voss har teikna bygget som har henta inspirasjon frå tradisjonell korgfletting.   

Publisert 27.09.2019
Vatn frå spring

Dei to siste prøvane tekne av vatnet på Øvsthus har vore heilt fine. 

Ein treng difor ikkje koke vatnet meir.

Teknisk

Publisert 24.09.2019
telenor-large.jpg

Som del av Telenor sitt arbeid med modernisering og vidareutvikling av telenettet vil kobbernettet deira over dei neste åra bli erstatta med meir framtidsretta teknologi som fiber- og mobilnett. Ambisjonen deira er å modernisera telefoni- og breibåndsnettet innan 2023.

Meir om moderniseringa av telenor sin infrastruktur

Publisert 16.09.2019
Kommunevåpen

 På grunn av at det er funne bakteriar i vatnet vert det innført kokepåbod for abonnentar tilknytta vassverket på Øvsthus

Påbodet gjeld inntil ein får beskjed om at dette er oppheva.
 
Teknisk drift arbeider med å få i gong nedvasking av høgdebasseng og desinfisering. I samband med dette arbeidet kan det i perioder verta vasslaust eller redusert vasstrykk.
 
Spørsmål kring dette kan rettast til teknisk drift på telefon: 40403867 eller 40403869.
 
 
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS