Publisert 12.05.2011

 

Vedlagt ligg akseptkriteria til bruk i ROS-analyse

 

Publisert 01.12.2006
Teknisk etat sin vakttelefon er 48 16 22 35. Denne er bemanna heile døgnet, og kan nyttast dersom ein treng strakshjelp, td ved vegar som er sperra, mykje nedbør ol.