Granvin formannskap godkjente 23.08.2011, sak FS-056/11 ei endring av reguleringsplanen for Eide. Denne vart i si tid vedteken av Granvin Heradstyre 18.05.2009.


Sjå saksutgreiing med vedtak, plankart med endring og oppdaterte planføresegner under. Plankart for heile Eide/Sentrumsplan og planomtale ligg under 2009

Granvin heradsstyre godkjente 18.05.2009, sak HS-013/09 ei endring av reguleringsplanen for Eide.

Sjå saksutgreiing med vedtak, plankart (OBS! endring av BF1 i 2011) og planomtale (tekstdel - føresegner oppdatert i 2011).