Granvin herad har fått ordførar kjede.

Ordførarkjede bak - Klikk for stort bilete

På det siste heradstyremøtet før jul, fekk ordførar Ingebjørg Winjum overrekt ordførarkjedet.
Kjedet er gjeve som gåve av Sparebank 1 Hardanger.

Kjedet er laga av gullsmed Reidun Breistig i Haugesund.

Ordførarkjede framme - Klikk for stort bilete Ordførarkjede - Klikk for stort bilete

Du kan lesa meir om kjedet og symbola i pdf fila under.

Sist endra 14.01.2016