Gåve frå Granvin Helselag til utstyr i symjehallen

Svømmebasseng - Klikk for stort bileteSvømmebasseng  Granvin barne- og ungdomsskule har fått kr. 15.000.- i stønad til innkjøp av utstyr til symjehallen!

Utstyret som vil verta innkjøpt er mellom anna baneskiller, flyteringar, dykkeringar, flytepølser, flytematter, flytebelter og oppbevaringsvogner.

Styret i Granvin Helselag legg til grunn at dette utstyret vil vera med å fremja fysisk aktivitet både i skule og fritid. Det vil vera eit tilbod som alle innbyggjarane i Granvin kan bruka. 

Ei stor takk til Granvin Helselag for gåva!!

Publisert av Gunn Olander. Sist endra 14.03.2014