Granvin Folkebibliotek - Kulturbanken

Kulturbanken.jpg - Klikk for stort bilete

 

Biblioteksjef Theresa Wallevik
Hardangervegen 2562
5736 GRANVIN
Mob.: 40 00 71 57

 

OPNINGSTIDER:
 
Mandag kl. 12:00 - 17:00
Torsdag kl. 12:00 - 17:00
 


I april 2016 flytta biblioteket inn i ny-innreia lokalar i gamle bankbygget, døypt om til Kulturbanken. Vi har fått nye flotte bibliotekavdelingar og ei stilig kulturstove!

Hjå oss kan du låna frå ei spanande og aktuell boksamling. Vi tilbyr lydbøker, tidsskrift, aviser og film for alle aldrar. Dersom vi ikkje har materiale du ynskjer deg, kan dette anten skaffast frå oss eller tingast frå andre bibliotek.

I Kulturbanken har vi:
- Kulturstove med salongbord, aktuelle tidsskrift/nyheiter, eit sceneområde - som òg kan verta skapa om til teaterscene.
- Bibliotekavdelingar for born, vaksne og ungdom.
- Møte- og studierom med prosjektor/musikkrom, med musikkanlegg.
- Lokalsamling til bruk i biblioteket
- Sjølvbetent kjøken.
- To stasjonære PC'ar og gratis WiFi.

Vi tilbyr òg historiske og utanlandske nettaviser, og har brettspel og teiknesaker for born - samt ein sofa-safe!

Meirope
Kulturbanken er eit meirope bibliotek. Det vil seie at du kan nytte biblioteket utanom opningstid, ved bruk av lånekort og pin-kode. Aldersgrensa er 16 år. Kontakt biblioteket for info.

Kva skjer?
Kulturbanken er eit aktivt bibliotek, og i Kulturstova skipar vi til arrangement som forfattartreff, teaterframsyningar, konsertar og filmframsyningar. Vi har òg lesestundar, klassebesøk og leseaksjonar i biblioteket. 

Følg med her:
Granvin bibliotek

Granvin folkebibliotek - Kulturbanken på Facebook


Vil du booka møterom?
Lag, organisasjonar, studentar, musikarar m.m har høve til å tinge møterommet og oppbevaringsskap. Kontakt tenestetorget på heradshuset for tinging, utlån av nøkkel og rutinar. Kontrakt for bruk av meirope biblioteket - kontakt biblioteket.

 

Stikk innom og prøv sofa-safen vår då vel!

Kulturbanken2.jpg - Klikk for stort bilete  Kulturbanken5.jpg - Klikk for stort bilete

 

    Kulturbanken4.jpg - Klikk for stort bilete

 

               Kulturbanken3.jpg - Klikk for stort bilete