Mindre endring av detaljreguleringsplan for Stasjonsområdet, planid 2012002

 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL TILRÅDING/VEDTAK:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 godkjenner Granvin formannskap mindre endring av detaljreguleringsplan Sentrumsplan Stasjonsområdet, PlanID 12342012002, plandokument dagsett 16.12.2014, for områda B05-B08.

 Sjå saksdokument her

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 31.10.2015