Vil du verta støttekontakt?

Støttekontakt.png - Klikk for stort bilete Er du mellom 18 og 99 år og har ynskje om gjera kvardagen til eit medmenneske betre?

- VERT STØTTEKONTAKT!

Oppdraget er lønna, og det vert gjeve køyregodtgjersle etter gjeldande reglar. 

Dersom du har spørsmål eller ynskjer å bli støttekontakt, ta kontakt med rus- og psykiatrikonsulent Hege Holven på e-post hege.holven@granvin.kommune.no eller tlf. 48162255.

Publisert av Heidi Herstad. Sist endra 02.10.2019