Rekneskap 2016

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete  Rekneskapen for 2016 er no klar og er sendt over til revisjonen for revidering.
Granvin herad kom ut med eit netto driftsresultat på 5.8 mill.kr, eller 6,3%, og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 5.5 mill.kr. 
Rekneskap 2016. (PDF, 2 MB) 
Kommentar til rekneskap. (PDF, 316 kB)

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 16.02.2017