Knut Hamre er utnemnd til Kommandør av den Kongelige Norske St Olavs Orden

Knut Hamre og Ingebjørg Winjum.jpeg - Klikk for stort bilete

Fylkesmann Lars Sponheim sto for den formelle utnemninga fredag, og seremonien vart halden i Trudvang i Granivn. I utnemnigsbrevet frå Ordenskanselliet hjå H.M Kongen står det at utnemninga er "for hans fremragende innsats for norsk folkemusikk".

Dette er ei utmerking som heng svært høgt, og den er vel fortent.
Granvin herad gratulerer!

Ingebjørg Winjum
ordførar

 

Publisert av Solveig Reinsli. Sist endra 03.03.2017