Bilete frå Granvin

Fotograf: Kjartan Haugen
Utsikt mot Ingebjørgfjellet
Kjartan Haugen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

kajakk, hamre - Klikk for stort bilete Kjartan Haugen

Heradsstyret vert onsdag orientert om at Granvin herad har fått tildelt midler i frå Hordaland fylkeskommune til å gjennomføre ei temakartlegging og verdisetting av friluftsområder i Granvin Herad. Personar med særskild kjennskap til heradet sine friluftsområder og som ynskjer bidra til arbeidet kan ta kontakt.

Granvin herad har fått tildelt midler i frå Hordaland fylkeskommune til å gjennomføre ei temakartlegging og verdisetting av friluftsområder i Granvin Herad, i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd. Arbeidet vil gje grunnlag for vurdering av friluftslivsinteresser i kommuneplan, kommunedelplanar og reguleringsplanar. Samstundes er kartlegginga nyttig i samband med heradet si satsing på friluftsliv og merking av turløyper. Gjennom arbeidet vert det etablert viktige nettverk mellom dei ulike aktørane med interesser innan friluftsliv. Frå 2018 vil det og vere eit krav frå Miljøverndepartementet om å ha gjennomført ei slik kartlegging for å kunne søke om statleg medverknad til sikring av friluftsområder.

Sjølve kartleggingsarbeidet skal gjerast av Granvin Herad, i regi av ei arbeidsgruppe med prosjektleiar Marianne Jetmundsen frå Bergen og Omland Friluftsråd. Denne gruppa har kontakt med ei referansegruppe og vurderer relevant informasjon, kartfester areala og gjev ei skildring av dei ulike områda. Vidare skal kartdata digitaliserast og leggjast ut på nettet.

Personar med særkild kjennskap til heradets friluftlivssområder, som ynskjer å delta på arbeidsmøter eller bidra på anna vis, kan ta kontakt med prosjektleiar Marianne Jetmundsen: marianne@bof.no, tlf. 92 06 16 34 eller planleggjar Katinka Kilian: katinka.kilian@granvin.kommune.no, tlf. 40 40 38 71.

Kartlegginga er forankra i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv (2014-2020) og Nasjonal handlingsplan for statleg sikring og tilrettelegging av friluftsområder (2014-2020), og skal følge Miljødirektoratet si handbok, M98-2013.

Arkivsak om kartleggjing og verdisetting av friluftsområder

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 10.06.2017
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS