Tidlegrøysting Stortings- og sametingsvalet 2017

Valglogo_gull_nynorsk.jpg - Klikk for stort bilete Dersom du ikkje har høve til å røyste på valdagen 11. september eller i førehandsrøysteperioden 10. august -  10. september, kan du tidlegrøyste 3. juli - 9. august 2017, på heradshuset i Granvin.
Måndag-Torsdag kl 9-14. Husk legitimasjon! 
Valstyret i Granvin

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 30.06.2017