Høyring planprogram for Voss herad sin kommuneplan 2020-2031

Nye Voss 2020 - Klikk for stort bilete Fellesnemnda for nye Voss har i møte 15.12.2017 vedteke å leggja planprogrammet for kommuneplan for Voss herad 2020-2031 ut på høyring. I planprogrammet finn du opplegget rundt planprosessen, viktige fokusområde, medverknad og framdriftsplan. Frist for å koma med merknader er sett til 20.februar 2018. Les meir på nyevoss.no under kommuneplan. 

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 11.01.2018