Slik registerer du små vannforsyningssystem

Mattilsynet - Klikk for stort bilete

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig etter fritidsbolig, skal registeres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

 

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystemer være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Fyll ut skjemaet her

Brønn skal også registreres

De systemene som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann kalles et vannforsyningssystem.

Et vannforsyningssystem kan for eksempel blant annet bestå av en brønn eller et tjern.

Produserer systemet ditt mindre enn 10 m3drikkevann per døgn, og ikke forsyner sårbare abonnenter (for eksempel sykehus eller barnehage), skal du registrere dette via knappen over.

Plasser på kart

I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares. Lenken til dette skjemaet ligger øverst i denne teksten.

Hvorfor skal du registrere?

Kommunene skal ta drikkevannshensyn når de lager kommunale planer og reguleringsplaner, og når de gir tillatelser til for eksempel nye boligområder.

Det er ingen automatikk i at kommunen vet hvor hvert enkelt vannforsyningssystem befinner seg. For å sikre at kommunen har nødvendig informasjon, er alle som har et lite vannforsyningssystem pålagt å registrere vannforsyningssystemet hos Mattilsynet.

Kommunen får informasjonen om de registrerte vannforsyningssystemene fra Mattilsynet. På denne måten kan kommunen ta hensyn til ditt vannforsyningssystem i sitt arbeid.

Større vannforsyningssystemer

Produserer systemet ditt mer enn 10 m3 drikkevann per døgn (tilsvarer normalt vann til flere enn 50 personer), skal det registreres via det ordinære registreringsskjemaet i Mattilsynets skjematjeneste. Det samme gjelder for vannforsyningssystem som leverer vann til sårbare abonnenter.

Publisert av Marit Branstveit Kjerland. Sist endra 16.04.2018