Endring i reguleringsplan for Stasjonsområdet

Rådmannen fatta sak 025/18 den 31.08.2018 vedtak om endring av reguleringsplan for Stasjonsområdet planid. 2012002:

Vedtak (PDF, 389 kB)
Utsnitt (PDF, 209 kB)
Plankart (PDF, 3 MB)
Føresegner (PDF, 260 kB)

Publisert av Marit Branstveit Kjerland. Sist endra 06.09.2018