Teknisk drift informerar

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete På grunn av klargjering for asfaltering på kommunale vegar til Røynstrand IV (ovanfor Granvin Bruk), Hagasund og Skielva (øvre og nedre), kan det i periodar vera redusert tilgang til parkering og køyreveg. 

Kontakt Teknisk drift på tlf. 40403867 eller Granvin Maskinstasjon på tlf. 91896776, dersom ein har spørsmål. 

Publisert av Marit Branstveit Kjerland. Sist endra 10.10.2018