Granvin 2020 - Frå kommune til bygd

Logo Granvin 2020: Frå kommune til bygd - Klikk for stort bilete

 

 

I prosjektet "Granvin 2020 - Frå kommune til bygd" skal ein arbeida for å sikra livskvalitet og eit levedyktig lokalsamfunn etter kommunesamanslåinga i 2020. Kva for kvalitetar finst det i bygda, kva for moglegheiter ligg det her og korleis kan me framover stimulera til aktivitet og vekst for bygda? 

Prosjektet Granvin 2020 tok til 1. oktober 2018 og skal avsluttast i februar 2019.

Saman med prosjektleiar skal ei ressursgruppe arbeida fram mål og tiltak for Granvin i nye Voss herad. Dette arbeidet vil også danna grunnlag for vedtektene til eit bygdeutviklingsfond for Granvin.Ressursgruppa er sett saman av:

• To politikarar peika ut av heradsstyret 
• Leiar av ungdomsrådet 
• Leiar av eldrerådet 
• Eide grannelag 
• Leiar i idrettslaget  
• Leiar av Bondelaget 
• Ein representant frå Granvin barne- og ungdomsskule.  
• Ein representant frå Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling
 
Andre lag og organsisasjonar vil også verta inviterte til å delta i prosjektet.
 
Har du lyst til å bidra? Har du spørsmål eller innspel? Ta kontakt med prosjektleiar Tina Kjerland på  tlf. 90889930 eller e-post: tina.kjerland@granvin.kommune.no
 
Publisert av Mari Mæland. Sist endra 28.11.2018
Granvin 2020
Publisert 28.11.2018
Logo Granvin 2020: Frå kommune til bygd

Prosjektet "Granvin 2020 - frå kommune til bygd" ynskjer skriftlege innspel frå lag og organisasjonar i Granvin. Prosjektleiar har laga eit Skjema for innspel (PDF, 625 kB) som kan nyttast ved innsending, men de er sjølvsagt velkomne til å melda inn andre behov/ynskjer/forslag/bekymringar også. 

Send innspel til prosjektleiar Tina Kjerland innan svarfristen 15.12.2018 på e-post: tina.kjerland@granvin.kommune.no, på tenestetorget/i postkassa på heradshuset, eller send i posten til: Granvin herad v/Tina Kjerland, Pb 13, 5733 Granvin. 

Publisert 16.11.2018
Logo Granvin 2020: Frå kommune til bygd

Bli med på GJESTEBOD for Granvin! Skriv ut Gjestebod for Granvin 2020 - Frå kommune til bygd (PDF, 970 kB), og så...

① Rydd kjøkenbordet og inviter ein liten gjeng med vener/familie/naboar til kaffeslabberas 
② Prat, diskuter, drodl og drøym – skriv ned og send inn før 18.11.18 
③ Klapp deg sjølv på skuldra og vent i spenning på trekninga av to gåvekort frå Coop på kr 500,-

Har du ikkje tilgang på skrivar, kan du henta deg eit eksemplar på coop eller tenestetorget.