Invitasjon til idèdugnad - Ope møte

Heradshuset - Klikk for stort bilete Korleis nytta lokala i heradshuset i Granvin etter 01.01.2020?

Granvin herad treng idèar, og ynskjer difor å engasjera næringsliv og folk elles i bygda til ein idèdugnad.
Velkomen næringsdrivande og andre interesserte på heradshuset torsdag 31. januar kl. 18.00

 

Publisert av Amalie Tykhelle Vik. Sist endra 10.01.2019