Utlysing av midlar - Handlingsprogram for næring- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018/2019

fylkeskommunen.jpg - Klikk for stort bilete  Hordaland fylkeskommune lyser ut 36,7 millionar kroner i søkbare midlar til delfinansiering av næringsretta utviklingsprosjekt i Hordaland.

Det er mogleg å søke midlar til prosjekt innan regional næringsutvikling, til dømes entreprenørskap og innovasjon, lokalsamfunnsutvikling, næringsretta kompetanse og bransjeretta tiltak.

 
For meir informasjon klikk her (PDF, 21 kB)
Publisert av Amalie Tykhelle Vik. Sist endra 25.03.2019