Ledig stilling ved Granvin barne- og ungdomsskule

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete  Med atterhald om godkjenning har me ledig:

60% vikariat, lærarstilling for skuleåret 2019/2020

Me søkjer etter lærar med fagkompetanse og/eller erfaring  i allmennfag og spes. ped på alle trinn, og musikk med hovudvekt på u-tinnet.

 Granvin barne- og ungdomsskule har kring 90 elevar og 20 tilsette. Vår visjon er Alle med - gjennom læring og trivsel; i fellesskap. Me har implementert Leselos, 30 minutt fysisk aktivitet for alle kvar dag og har heilt nye sløydsal med moderne utstyr. Skulen satsar på å vera langt framme digitalt og godt rusta for fagfornyinga. Alle elevane har iPad/PC og klasseromma har digitale tavler. Skulen har og eit godt utstyrt musikklokale og mediatek og nyttar det elektroniske læreverket «Verkstedet» i musikk.

Granvin kommune vil i lag med Voss kommune gå saman til nye Voss herad frå 1.1.2020.

Me søkjer etter lærar med fagkompetanse og/eller erfaring  i allmennfag og spes. ped på alle trinn, og musikk med hovudvekt på u-tinnet.

Me ynskjer lærarar som er samarbeidande, engasjerte, lærevillige og utviklingsorienterte!

Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår med løn etter gjeldande avtaleverk. Det er krav om  gyldig politiattest ved tilsetjing.

Spørsmål til stillingane kan rettast til einingsleiar Siri Kaale, 954 76 664.

Søknadsfrist 29. mai 2019.     NB kort frist!

Publisert av Amalie Tykhelle Vik. Sist endra 14.05.2019