Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjonar

lotteri-_og_stiftelsestilsynet.jpg - Klikk for stort bilete Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordela 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019. Formålet med ordninga er å fremje frivillig aktivitet gjennom å kompansera for kostnadar som frivillige organisasjonar har hatt til meriverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. 

Frist for å søkje til lotteri og stiftelsestilsynet er 1.september 2019.

Krav som må oppfyllast

Søk om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet

Publisert av Marit Branstveit Kjerland. Sist endra 29.05.2019