Endringar frå august.

Dette er nytt ved barnehagestart i år. 

Nytt barnehageår betyr ofte større eller mindre endringer. I år handler det blant annet om gratis kjernetid for flere småbarnsfamilier og økt makspris.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har publisert en oversikt over det som er nytt ved barnehagestart 2019:

  • Gratis kjernetid: Retten til gratis kjernetid i barnehagen for barn fra husholdninger med lav inntekt utvides til også å inkludere toåringer. Fra og med 1. august heves også inntektsgrensa for gratis kjernetid fra 533 500 kroner til 548 500 kroner. Dermed har to-, tre-, fire- og femåringer og barn med utsatt skolestart, fra husholdninger med en samlet årlig inntekt under 548 500 kroner, rett på 20 timer gratis barnehage i uken.
     
  • Ny makspris: Fra 1. august heves maksprisen for en fulltids barnehageplass fra 2 990 kroner til 3 040 kroner per måned. Les mer om foreldrebetaling og moderasjonsordninger her.
     
  • Foreldreundersøkelsen: Gjennomføringsperioden for Foreldreundersøkelsen utvides. Gjennomføringsperioden vil barnehageåret 2019 være fra 1. november til 20. desember. Resultatene fra undersøkelsen blir publisert i Udirs Statistikkportal 15. februar, i tillegg til at barnehager og kommuner har tilgang til egne resultater gjennom rapportportalen.

Publisert av Ingunn Mo. Sist endra 04.07.2019