Køyring til og frå skulen

refleks.jpg - Klikk for stort bilete  Skulen tek trafikksikkerheit på alvor. Me vil difor gjerne få minna om:

  1. Born som vert køyrt til skulen, skal setjast av anten på bussterminalen, eller ved gamle heradshuset.
  2. Alle som køyrer langs skulevegane, om morgonen og ved skuleslutt, må visa ekstra varsemd.
  3. Det er på tide å få på refleks, aller helst refleksvest.

Beste helsing

Siri Kaale

-rektor-

 

Publisert av Amalie Tykhelle Vik. Sist endra 05.09.2019