Ledige stillingar i Granvin herad

Takk for at du syner interesse for å søkja ledig stilling i Granvin herad. For å forenkla handsaming av søknad på ledige stillingar – har me etablert følgjande oversyn for kva søknaden skal innehalda:

1. Personleg søknad som du utformar sjølv, eller på kommunen sin mal
2. Utfylt CV – på kommunen sin mal
3. Utfylt skjema for realkompetanse – på kommunen sin mal
4. Me mottek gjerne søknaden på e-post
5. eller pr post: 

Granvin herad
Pb 13
5733  Granvin

Søknadspapira vert ikkje returnerte. Me gjer merksam på at ifølgje offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste.

Sist endra 16.11.2017
Publisert 15.06.2018
Kommunevåpen

Ved Tueteigen barnehage er det ledig ei 60% mellombels stilling som barnehagelærar frå 15.08.2018-12.04.2019, med høve for utviding til 100% stilling frå 01.01.2019.
Stillinga kan verta forlenga ut barnehageåret. 

Søknad kan sendast på fastsett søknadsskjema (DOC, 102 kB) for Granvin herad til postmottak@granvin.kommune.no innan 22.06.2018. For meir informasjon, kontakt styrar Anne- Line Mæland på tlf. 40873008.