Bilete frå Granvin

Fotograf: Kjartan Haugen
Litlastøl
Kjartan Haugen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Barneverntenesta i Granvin

barnevern.jpg - Klikk for stort bilete

Frå 01.01.2015 har Granvin gått inn i den interkommunale barneverntenesta for kommunane Eidfjord, Jondal, Odda, Ullensvang, Ulvik og no Granvin, der Odda kommune er vertskommune. Navnet på den felles tenesta er Hardanger Barnevern

Dei fleste born i Noreg har det godt og får tilstrekkeleg omsorg.
Dette er born som har vanlige problem som kan løysast på vanlig måte av foreldre eller i samarbeid med helsestasjon, barnehage og skule.

Enkelte born er i ein situasjon der dei ikkje får tilstrekkelig omsorg i heimen. Viss du kjenner born som du uroar deg for og born som kan vere utsatt for omsorgsvikt, er det viktig å melde frå til det lokale barnevernet, slik at vi får muligheit til å hjelpe disse barna.

All førespurnad som gjeld Lov av 17 juli 1992 nr. 100 om barneverntenester skal rettast til Hardanger barnevern, og ikkje den einskilde kommune. 

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at born og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at born og unge får trygge oppvekstvilkår.

Ta kontakt med Hardanger Barnevern (kontortid tys, ons, tors) - tlf. 53 65 45 70. 
Vakttelefon utanom kontortid: 97 55 45 10/97 55 45 11 

 

 

Hardanger barnevern

Barnevernet.no

Sist endra 17.09.2015
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS