Bilete frå Granvin

bygdemuseet
bygdemuseet

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

DEN KULTURELLE SKULESEKKEN - DKS GRANVIN

Fotograf: Øyvind Kvamme
Den kulturelle skulesekken fotograf Øyvind Kvamme
”Den kulturelle skulesekken” er ei statleg satsing på kunst og kultur i grunnskulen. Siktemålet er å utvikla eit tilbod slik at alle born skal få ein kulturell skulesekk. Born og ungdom skal få større tilgang til ulike kunst- og kulturuttrykk, og til sjølve å vera aktive i kulturelle aktivitetar. Innhaldet i planen vil vera til stor hjelp for lærarane for å oppfylla prinsipp, retningsliner og fagplanen i L97.

Fotograf: Solfrid Himle
Hans Olav Hetland (Voss kulturskule) frå forestillinga "Konzata - den magiske fiolin" fotograf Solfrid Himle
Born og ungdom er eit av Granvin herad sine 3 hovudsatsingsområde i den gjeldande kommuneplanen. Det vil med dette vere naturleg å gå inn for å satse på den kulturelle skulesekken. Frå statleg hald skal den kulturelle skulesekken inn som ei varig ordning, med varige statlege løyvingar.

Granvin har sidan hausten 2003 lagt ned mykje arbeid for å få på plass ein plan for den kulturelle skulesekken skuleåret 2004/2005. Både skuleleiinga, lærarane, elevane, foreldre og politikarar har vist positiv interesse for prosjektet. Då me fekk opplyst at midlane frå som fylkeskommunen skulle fordela til kommunane ikkje kunne nyttast til transport, sa skulen seg villig til m.a. å bruka noko av sitt skuleskyss/transportbudsjett til transportutgifter i samband med tilbod i skulesekken. Politikarane har så langt vore positive til å løyva dei midlane ein har hatt behov for.
Ansvarleg for DKS er Arnstein Klovning
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS