Bilete frå Granvin

Badestranda på Grandane
Badestranda på Grandane

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

RÅDMANNSKONTORET

Rådmannen er øvste administrative leiaren i kommunen. Rådmannen skal sjå til politiske vedtak vert iverksett og at kommunen si drift er i samsvar med lov, regelverk og politiske vedtak. Rådmannen har vide fullmakter til å styre drifta av kommunen innanfor dei delegeringar som kommunestyret har gitt.

Sist endra 06.10.2014

VISJON OG YNSKJELEG RETNING

Eit aktivt samfunn i ei bygd som lever og fungerer, meiner Granvin herad er det viktigaste for god trivsel og livskvalitet. Fellesskap og nettverk står her sentralt.

Me ynskjer ei bygd som lever og fungerer slik at ungdom ynskjer bli verande, koma attende til Granvin for å busetje seg. Det vert sett fokus på regionen som arbeidsmarknad.

Samarbeid med nabokommunar er viktig for å oppretthalde lokalsamfunna, og for å sikra kompetanse og best mogleg kvalitet på dei tenestene heradet skal tilby.

Visjon: Trivselsbygda Granvin

Overordna mål:
Skape trivsel og livskvalitet for å gjere Granvin attraktiv for innbyggarar og nyetablerarar

Hovudmål: Ungdom
Hovudmål: Fysisk miljø
Hovudmål: Samarbeid

   

Kontaktinformasjon

Trude Hoflandsdal Letnes
Heradshuset Postboks 13
5733 Granvin
E-post : trude.letnes@granvin.kommune.no
Telefon
: 41 67 95 33

Mobil
: 41 67 95 33

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS