Bilete frå Granvin

Granvin kyrkje
Granvin kyrkje

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

TUETEIGEN BARNEHAGE

Tueteigen barnehage er Granvin Herad sin barnehage og har 3 avdelingar med tilsaman 54 plassar. Born under 3 år tel to plassar. Me har tilbod om 5 dagars plass, 4 dagars plass måndag, tysdag, torsdag og fredag og to 3 dagarstilbod; måndag, tysdag og torsdag, samt måndag, onsdag og fredag.


Barnehagen held til i den gamle skulebygningen på Vasssenden og har mange store rom til ulik aktivitet . Borna er fordelt etter alder på dei 3 avdelingane; avdeling ”Toppen” med 4 og 5 åringar, avdeling ”Midten” med 2, 3 og 4 åringar og avdeling ”Kjellaren” med 1 og 2 åringar.

Barnehagen - vinter - Klikk for stort bilete

Tueteigen barnehage arbeidar systematisk og målretta gjennom pedagogisk utviklingsarbeid og særskilte satsingsområde. Tema for det pedagogiske arbeidet varierar frå år til år, og kan lesast i årsplanen vår.

Avdelingane arbeidar òg med eigne tema utifrå behov i barnegruppa på den einskilde avdelinga.

Elles så nyttar barnehagen aktivt det fine turområdet me har i nærmiljøet vårt. Avdelingane har faste turdagar i veka.

 

Tueteigen barnehage:
Tueteigen barnehage:
Kontor56525275
Toppen40728384
Midten40728526
Kjellaren40728421
Sist endra 27.02.2018
Tueteigen barnehage
Publisert 04.05.2018
venskap.jpg

 Heradsstyret gjorde i møte 2. mai endringar i mandatet til den administrative gruppa som skal jobbe med plassering av ny barnehage. Dei skal legga fram sak om plassering for den nye barnehagen til vedtak i heradsstyremøte i september.

Publisert 26.02.2016
kardemommeby.jpg

 Avdeling Toppen har sidan januar arbeidd med Kardemommeby. Det har vore eit spennande, lærerikt og kjempekjekt prosjekt for både ungar og vaksne.

Publisert 13.12.2013
Fin song frå ungane på Toppen!

 På sjølvaste luciadagen 13. desember fekk administrasjonen på heradshuset besøk av flotte ungar frå avdeling "Toppen" i Tueteigen barnehage. Dei delte ut sjølvbaka lussekattar til alle, og underhaldt med fin song! På veg opp att til barnehagen trefte dei på Hardangerrådet og alle ordførararane i Hardanger, så dei fekk seg ein lussekatt og litt song, på veg til møte.

Me takkar for besøket, veldig kjekt!

Publisert 05.11.2013
1 Tueteigen bhg i sauefjosen,april 2006

 Tueteigen barnehage var våren 2006 i sauefjosen for å sjå på lamma.

 

Publisert 05.11.2013
Blide mammaer på dugnad

 

 Våren 2009 var det dugnad i barnehagen.

Publisert 19.05.2009

 

 Kulturprosjektet "Granvin før og no" hadde våren 2009 tema "sauen".

Publisert 13.03.2007

I tre veker (17, 18, 19) har born og vaksne på tvers av avdelingane arbeidd med temaet "Sauen".

   

Kontaktinformasjon

Tueteigen barnehage
Tueteigen 9
5736 Granvin
E-post : anne-line.meland@granvin.kommu..
Telefon
: 56 52 52 75

Mobil
: 408 73 008

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS
Einingsleiar Anne-Line Mæland