Stortingsval 2017
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Kommunekart for Granvin

Kva skjer?

august 2017
tyontofrla
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

   

Granvin barne- og ungdomsskule


 

Skuleåret 2016/2017 startar Granvin barne- og ungdomsskule med 87 elevar. Skulen vil også dette året vera 8-delt; 2. og 3. klasse går i felles klasse; det same gjer 6. og 7. klasse. Skulen ligg i sentrum, og er den einaste skulen i bygda. Besøksadresse: Hardangervegen 2543. Skulen har symjebasseng og idrettsbane knytt til anlegget. Skulen er bygd i 1972, og fekk eit tilbygg i 1995. Våren/hausten 2012 vart skulen rehabilitert. Me fekk m.a. nytt basseng, som me tok i bruk september 2013. I mars 2016 hadde me opningsseremoni for det nye taket på skulen. Me kunne samstundes feira nytt møterom og myldrerom for elevane. 
 
Det er i år 22 tilsette ved skulen. Av desse er det 17 lærarar (inkludert assisterande rektor og kulturskulerektor), 3 assistentar/fagarbeidarar, IKT-ansvarleg og rektor. Det er om lag 13 pedagogiske årsverk ved skulen. Av administrativt personale har me rektor i 100% stilling, assisterande rektor i 60% og SFO-leiar i 20%. I tillegg har me sekretærressurs i 60% stilling.
 
SFO har dette året ope i tida 07.30-08.30 og 14.00-16.30. Mellom kl. 13.00 og 14.00 tilbyr skulen ei tilsynsordning, for elevar som har rett på skuleskyss. Leif Harry Øydvin er ansvarleg for SFO-aktivitetane og innhaldet i tilsynstimen. Solveig Schei Hellesnes Uppheim har det overordna SFO-ansvaret. Leksehjelp vert dette året gjeve som tilbod til 7. – 10. klasse to dagar i veka mellom kl. 14.00 og 15.00. Denne økta startar med lett måltid.
 
Jannicke Ophaug er rådgjevar og sosiallærar ved skulen. Spesialpedagogisk koordinator er Marit Spildo. Kjartan Haugen er IKT-ansvarleg i 20 % stilling.
 
Nytt av året er at det er oppretta eit ressursteam, med spes.ped. koordinator, ein lærar med utdanning innanfor språk, lesing og skriving, samt rektor og ass rektor. Denne gruppa skal samordna behovet for tilpassa opplæring og spes.ped. blant elevane. Ressursteamet skal arbeida systemisk, rettleia faglærarar/kontaktlærarar i læringsarbeidet, samt planleggja og gjennomføra kurs i lesing, skriving og matematikk. PPT vil vera ein viktig støttespelar i dette arbeidet!
 
Skulen har framleis fokus på fysisk aktivitet. Alle elevane har 30 minutt fysisk aktivitet kvar dag, med både aktivitet og læring som målsetjing. Her får elevane også servert frukt. Hovudsatsingsområdet til skulen dette året er rekning i alle fag.
 

Skulen sin visjon er: alle med – gjennom læring og trivsel i fellesskap!
 

Skulen sin verksemdsplan ligg som ei lenke lenger ned på sida. Du finn også skulen sin plan for arbeidet mot mobbing og skulen sin utviklingsplan.

Skuleruter for inneverande og neste skuleår ligg som eigne lenker.

 

Telefonnummer Granvin barne- og ungdomsskule
Telefonnummer Granvin barne- og ungdomsskule
Hovudnummer5652404048162242
Rigmor Hanssen40403885Rektor
Solveig Schei Hellesnes Uppheim40403884Assisterande rektor
Svanhild Danielsen48162242Sekretær
Arnstein Klovning40403872Kulturskulerektor
Arbeidsrom lærarane48162243
SFO48162244

 

 

 

Sist endra 06.02.2017
   

Kontaktinformasjon

Rigmor Hanssen - rektor
Hardangervegen 2543 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : rigmor.hanssen@granvin.kommune..
Telefon
: 56 52 40 40

Mobil
: 40 40 38 85

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin

Bilete frå Granvin

Fotograf: Jo Bjørnar Hausnes
Granvin
Jo Bjørnar Hausnes

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

Levert av ACOS AS