Bilete frå Granvin

Fotograf: Mari Mæland
Leikeplassen i skogen bak skulen
Mari Mæland

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Innbyding til open anbodskonkurranse

Brøyting - Klikk for stort bilete

Innbyding til open anbodskonkurranse for snøbrøyting, og opsjon for strøing, av kommunale vegar i Voss herad, perioden 01. januar 2020 – våren 2022 (2,5 år) med opsjon på forlenging til våren 2024 (1+1 år)

Verksemder og enkelmannsføretak vert med dette oppmoda om å gje tilbod. Gardbrukarar og andre føretak med lokal tilknyting til dei ulike brøyterodene vert særleg oppmoda om å gje anbod.

Tenestene er primært basert på kontrakt om betaling for utførde timeverk. Anbodet omfattar også vegar der Voss herad har avtale om vintervedlikehald for andre.

Det vert eit orienteringsmøte i kommunestyresalen på Voss tinghus, tysdag 8. oktober 2019 kl. 1930, der er ein vil gå gjennom anbodsdokumenta og svare på spørsmål.

Det vert vist til utlysinga i www.mercell.no og www.doffin.no. Anbodsdokumenta kan ein få ved å venda seg til Tenestetorget i Granvin herad eller her (PDF, 412 kB).

Tilbod må sendast/leverast i korrekt form innan 15. oktober 2019 kl. 12.00. Les meir om krav til innleverte tilbod i anbodsdokumenta (PDF, 412 kB).

 

Publisert av Amalie Tykhelle Vik. Sist endra 04.10.2019
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS