Bilete frå Granvin

Granvin kyrkje
Granvin kyrkje

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommune- og fylkestingsval 2019
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Søknad om SMIL-tilskot og tilskot til drenering 2019

Kulturlandskap - Klikk for stort bilete

Søknadar om Særskilte miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og tilskot til drenering av jordbruksjord, skal frå og med 2019 sendast inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Har du spørsmål om søknaden, ta kontakt med heradet der tiltaket skal gjennomførast. Søknadsfrist for Smil-tilskot i Granvin herad er 1. mai. Siste frist for å søkja tilskot til drenering er 1. oktober. 

20150621_120014.jpg - Klikk for stort bilete  Søkjarane har tidlegare brukt papirsøknadar, men for 2019 må søkjarane logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her. Det nye systemet skal sørgje for rask og sikker søknads- og sakshandsaming, til fordel for både søkjarar og sakshandsamarar i kommunen.

Søkjaren kan hente opp rettleiing og forklaringar inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har handsama søknaden vert svaret og vedtaket sendt til føretaket sin innboks i Altinn. Dersom ein søkjer om tilskot til drenering som privatperson, vert svar og vedtak sendt til Sikker Digital Post (evt. brev i posten dersom søkjaren ikkje har digital postkasse)

 

Gå til sida www.altinn.no

 Logg deg inn med MinID, BankID eller liknande.

• Velg landbruksføretaket ditt som Aktør, eventuelt deg sjølv som privatperson dersom du søkjer om tilskot til drenering som privatperson.

• Søk opp og velg skjemaet Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) eller Tilskot til drenering i jordbruket.

• Legg inn informasjon om tiltaket og last opp obligatoriske vedlegg (til dømes kart)

• Søknaden vert automatisk sendt til kommunen som landbrukseigedommen for tiltaket ligg i.

 

Du kan gje andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnar du og inne på www.altinn.no . Snakk med dei først om det er aktuelt.

Granvin herad har i 2018 utarbeidd ny Kommunal tiltaksstrategi for tilskotsordninga spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2018-2020. Denne strategien gjev lokale føringar og satsar for dei ulike ordningane(sjå meir her).

Har du spørsmål?

Spørsmål om tilskot  til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering av jordbruksjord skal rettast til heradet. Meir informasjon om ordningane, avgjerder om kven som kan få tilskot og kva tiltak som er kvalifisert for tilskot, samt om kva vilkår som må vere oppfylt finn du på

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/

og

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

Her finn du og nyttige tips til utfylling av søknadsskjema for SMIL, om kva opplysningar og dokument det er bra å ha tilgjengelig før du starter å fylle ut søknadsskjemaet.

Rettleiingsvideo for søkjarar ligger på fagsidene til Landbruksdirektoratet under panelet Hvordan søke?

Dersom det er tekniske problem med søknadsskjemaet kan det meldast til

support@landbruksdirektoratet.no .

Publisert av Amalie Tykhelle Vik. Sist endra 25.02.2019
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS