Bilete frå Granvin

Iskald kunst i barnehagen
Iskald kunst i barnehagen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Open planprosess for NSB-området

I år 2010 kjøpte Granvin herad NSB sin eigedom, bnr.123 bnr.19 i Granvin. Området var endestasjon for Eidebana, som vart nedlagd i 1984 (siste godstog i 1988). Stasjonsområdet er på om lag 17 da. og må kunna seiast å vera "indrefileten" i Granvin sitt sentrum. NSB-området strekkjer seg frå Jernbanebrua i nord og ned til og med kaien på Eide. For området er det godkjend reguleringsplan - med formål: bustad, forretning og kontor.

Granvin Herad har no starta ein open prosess der me saman kan leggja rammane for vidare utvikling på området. Me ber difor alle me ikkje til no har vært i kontakt med og å komme med idear og innspel til dette arbeid. Send dette til Ebbe Dam Meinild på ebbe@granvin.kommune.no - takk:)

Med bakgrunn i midlar fra Hordaland Fylkeskommune og Husbanken har me knytt til oss tre ulike (landskap-)arkitektkontor, som me gitt som oppdrag om samla alle idear, innspel, utfordringar og problemar til konkrete forslag for korleis ein kan samordna dette. Me har planlagt to møtar det me ynskjer å få med interesserte frå Granvin og andre relevante plasser.

Under ligg diverse bakgrunnsinfo og tidligare arbeid om NSB-området/tettstaden Eide

 

Sist endra 16.01.2012
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS