Bilete frå Granvin

Aking i Tueteigen barnehage 2016
Aking i Tueteigen barnehage 2016

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Vedtatt plan - reguleringspan Nesbø Hellegneissone planID 1234 2013001

I møte 04.01.2017 vedtok Granvin formannskap følgjande:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Granvin heradsstyre Detaljreguleringsplan for Nesbø hellegneissone, plan id 1234 2013001, med dei plandokument og vedlegg som ligg føre.

Føresegnene til reguleringsplanen - Punkt 3 Arealføremål: E: Omfang og oppfylging av drift: Ved manglande oppfylging av føresegner/vedtak i reguleringsplan vil det føra til krav om stans i arbeidet.

Det vert gjennomført geotekniske vurderingar og rystelsesmålingar i området. Undersøkingsplan skal leggjast fram for NVE før gjennomføring.

Føremålet med planarbeidet var å laga ein detaljreguleringsplan som legg til rette for rasjonell drift av Nesbø hellegneissone i Granvin med tilknytingspunkt på Moe. Anleggsveg vil vere lagt til eksisterande jernbanetrasé og det vil verte oppretta eit anleggsområde for rigg og drift i tilknyting til traséen, sør for Nesbø. Området er rikt på murstein og er ein god lokal-ressurs for Granvin.

Saksutgreiing og plandokument er tilgjengeleg på tenestetorget og på Granvin heradet si heimeside www.granvin.kommune.no under «Planar».

Publisert av Mari Mæland. Ansvarleg plansjef Katinka Kilian. Sist endra 16.02.2017
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

Levert av ACOS AS