Bilete frå Granvin

sol.jpg
sol.jpg

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Godkjent plan: detaljreguleringsplan for Småbåthamn Nedre Røynstrand, PlanID 12342012001

Kommunevåpen - Klikk for stort bileteKommunevåpen  Godkjent plan - Detaljreguleringsplan for Småbåthamn Nedre Røynstrand

I møte i Granvin heradsstyre 12.02.14 vart det gjort følgjande vedtak;

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Granvin heradsstyre Detaljreguleringsplan for Småbåthamn Nedre Røynstrand, PlanID 12342012001, plandokument dagsett 05.12.13, med følgjande tilleggspunkt: 

-          Før tiltaket kan setjast i gang skal Granvin herad utgreie tilhøve for tilkomst på kommunal veg og føreslå avbøtande tiltak som følgje av auke i trafikk.

-          Eventuelle gjesteplassar skal koordinerast med gjesteplassar i tilknyting til Stasjonsområdet i samråd med Granvin herad. 

 

Heradstyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa og skal sendast via Granvin herad. Ein viser og til vilkåra i §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova som omhandlar krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

Plankart, føresegner, planomtale og ROS-analyse ligg tilgjengeleg på Granvin herad si heimeside www.granvin.kommune.no under planar – planar under arbeid. 

 

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 13.02.2014
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS