Bilete frå Granvin

Fotograf: Kjartan Haugen
Grandane
Kjartan Haugen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL TILRÅDING/VEDTAK:

Med dette godkjennast Planstrategi for Granvin herad 2012-15, slik den ligg føre, jf. Pbl. §10-1, og dei vedtak om plantiltak som følgjer av kapitel 9.

Sjå les meir for relevante skasdokument.

RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL TILRÅDING/VEDTAK:

Granvin formannskap gjer med dette vedtak om leggja framlegg til Planstrategi 2012-15, slik den ligg føre, til offentleg ettersyn, jf. Pbl. §10-1.
I tillegg gir Granvin formannskap med dette mandat til revidering av kommuneplanen si arealdel avgrensa til bustadareal for min. 8 bueiningar. Oppstartsmelding og planprogram vert handsama i ei eiga sak.

 

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

Levert av ACOS AS