Bilete frå Granvin

bygdemuseet
bygdemuseet

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Her ligg dei geologiske vurderingar som har vore gjort i heradet gjennom tiden. I hovudsak er dette skredvurderingar, men det ligg og grunnundersøkingar. 

Dei nyaste, frå 2012, dekker ein del områder som ligg i gjeldande kommuneplan (arealdel) 2009-2019. 

Sjå les meir for å lasta ned dokument. Ta kontakt med Teknisk etat ved spørsmål.

 Oversikt utarbeid av Magnhild Branstveit, ergoterapeut og Sølvi Hesslevik, helsesøster, november 2013

 Kartlegging i regi av fylkesmannen i Hordaland av biolog Dag Holtan

Her finn du byggjeskikkrettleiaren frå 2001

Eide Røynstrand

Det er gjennomført ein overordna landskapsanalyse for Granvin herad. Analysen skal nyttast i samband med rullering av arealdelen til kommuneplanen.

Rapportane om kommunestruktur er no klare. Telemarksforskning har laga rapporten om Granvin-Voss utgreiinga, og Asplan Analyse hardangeralternativet.

No har også Granvin fått utarbeidd oversikt over viktige vilområde, melder Fylkesmannen. I løpet av året skal alle kommunar i Hordaland vera kartlagde.

Kartlegging og verdisetjing av naturtypar som er viktige for biologisk mangfald i Granvin herad. Målet er at denne oversikta over viktige naturområde skal bli brukt i arealplanlegginga, slik at ein kan ta omsyn til desse områda.

   

Kontaktinformasjon

Katinka Kilian
Heradshuset Postboks 13
5733 Granvin
E-post : katinka.kilian@granvin.kommune..
Telefon
: 40403871

Mobil
: 40403871

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS