Bilete frå Granvin

Granvin kyrkje
Granvin kyrkje

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   
logovegvesen.gif

På møte i Granvin heradstyre 14.12.11 ble følgjande vedtatt:
"Med heimel i plan- og bygningslova § 27-2 vedtek Granvin heradsstyret reguleringsplan for Kvanndal med føresegner og plankart datert 23.10.11, med følgjande endringar:
Endring av føresegnene, pkt 3.4; Andre avsnitt vert erstatta med:
•-      De offentlige veiområdene; parkering og rabatt må være opparbeidet før eller samtidig med Spesialområdet; friluftsområde (Sp-Fr 1 og 5), og Offentlig trafikkareale; Turistveganlegg.
I tillegg vert fylgjande setningar tatt inn som nye punkt:
•-      Friområda Sp-Fr 1og 5 skal opparbeidast før eller samtidig som turistveganlegget (Of-Tr2).
•-      Friområde Sp-Fr 2 skal opparbeidast før eller samtidig som utleigehytter.
Planen vert sendt vidare til Miljøverndepartementet for endeleg avgjerd."

Planen vart sendt til Miljøverndepartementet for endeleg avgjerd, men motsegna vart trekt, slik at heradstyret sitt vedtak står ved lag.

Kommunestyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa og skal sendast via Granvin herad. Ein viser og til vilkåra i §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova som omhandlar krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

Vedlagt ligg framlegg til reguleringsplan for Kvanndal.
De finn den og i tenestetorget på heradshuset.

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS