Bilete frå Granvin

Grandane
Grandane

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Granvin heradsstyre vedtok i møte 19.09.12 følgjande:

Detaljreguleringsplan Sentrumsplan Tråena vert godkjent slik den ligg føre.

23.08.2012 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Merknad frå Rådet: I nærområdet til skulen må det tilretteleggjast tilstrekkeleg areal for av- og påstiging av rørslehemma brukarar. RMNF-002/12 VEDTAK: Planen vert teken til orientering med denne tilføyinga: I nærområdet til skulen må det tilretteleggjast tilstrekkeleg areal for av- og påstiging av rørslehemma brukarar.

Sjå les meir for relevante saksdokument

Heradsvåpen - lite format

I samsvar med vedtak i Granvin formannskap i sak nr.  09/280, og i medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vert detaljreguleringsplan for Sentrumsplan Eide, jf kart, føresegner og ROS-analyse, datert juli 2010 lagt ut til offentleg ettersyn i 6 uker i perioden 08.12.11-22.01.12.

Sjå framlegget, kart og litt meir om bakgrunnen for planen her (les meir).

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS